ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก
นักวิจัย : รัชนี ฮงประยูร , นงณพชร คุณากร , สาริมา สุนทรารชุน , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130627000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัชนี ฮงประยูร , นงณพชร คุณากร , สาริมา สุนทรารชุน , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ . (2555). การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รัชนี ฮงประยูร , นงณพชร คุณากร , สาริมา สุนทรารชุน , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ . 2555. "การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รัชนี ฮงประยูร , นงณพชร คุณากร , สาริมา สุนทรารชุน , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ . "การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
รัชนี ฮงประยูร , นงณพชร คุณากร , สาริมา สุนทรารชุน , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ . การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.