ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาพันธุ์ยางโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพันธุ์ยางโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
นักวิจัย : ดร. วิทยา วิทยา พรหมมี , สมจินตนา รูเดอแมน , สนธิชัย จันทร์เปรม , เสริมศิริ จันทร์เปรม , นงลักษณ์ เทียนเสรี , ดร. วิทยา พรหมมี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1140010000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดร. วิทยา วิทยา พรหมมี , สมจินตนา รูเดอแมน , สนธิชัย จันทร์เปรม , เสริมศิริ จันทร์เปรม , นงลักษณ์ เทียนเสรี , ดร. วิทยา พรหมมี . (2559). การพัฒนาพันธุ์ยางโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดร. วิทยา วิทยา พรหมมี , สมจินตนา รูเดอแมน , สนธิชัย จันทร์เปรม , เสริมศิริ จันทร์เปรม , นงลักษณ์ เทียนเสรี , ดร. วิทยา พรหมมี . 2559. "การพัฒนาพันธุ์ยางโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดร. วิทยา วิทยา พรหมมี , สมจินตนา รูเดอแมน , สนธิชัย จันทร์เปรม , เสริมศิริ จันทร์เปรม , นงลักษณ์ เทียนเสรี , ดร. วิทยา พรหมมี . "การพัฒนาพันธุ์ยางโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559. Print.
ดร. วิทยา วิทยา พรหมมี , สมจินตนา รูเดอแมน , สนธิชัย จันทร์เปรม , เสริมศิริ จันทร์เปรม , นงลักษณ์ เทียนเสรี , ดร. วิทยา พรหมมี . การพัฒนาพันธุ์ยางโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2559.