ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบรายงานสภาพจราจร ช่วงวันสงกรานต์ 11-18 เมษายน 2550

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบรายงานสภาพจราจร ช่วงวันสงกรานต์ 11-18 เมษายน 2550
นักวิจัย : กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ , ตรีภพ สรรเพชร์นิยม , บุญอนันต์ ปอศรี , ปฐม มั่งคั่ง , รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย , ศุภกร สิทธิไชย
คำค้น : Emergency Cooling Water , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/11053
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในช่วงวันหยุดยาวเช่นวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์ซึ่งคนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ปัญหาที่เกิดขึ้นมี 2 ประการคือเรื่องของความปลอดภัยหรืออุบัติเหตุและเรื่องของการจราจรติดขัด ด้วย ITS เป็นการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้านการจราจรและขนส่ง การรายงานจราจรและจุดเกิดอุบัติเหตุสามารถนำเทคโนโลยีที่ ITS ในประเทศมีอยู่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ และเพื่อเป็นการเผยแพร่เทคโนโลยี ITS ให้ประชาชนทั่วไปรู้จัก และกระตุ้นตลาดและอุตสาหกรรมในวงการนี้ เทศกาลสงกรานต์จึงเป็นช่วงที่เหมาะสมทั้งระยะเวลาเตรียมการและความร่วมมือจากภาครัฐซึ่งมีศูนย์ปลอดภัยด้านนี้อยู่แล้ว เนคเทคในฐานะผู้ที่ดำเนินการ Thailand ITS Forum จึงรับเป็นหน่วยงานในการประสานนำ ITS มาใช้ร่วมกับภาครัฐเพื่อรับมือการเดินทางในเทศกาลสงกรานต์ โครงการนี้เน้นที่การนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์จริง ไม่ใช่เพียงแต่นำผลวิจัยไปเขียนไว้ในหนังสือหรือบรรยายตามงานสัมมนาที่มักจะกล่าวว่า "สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในอนาคต" แนวทางของโครงการจะเน้นถึงความพอประมาณ มีการวางแผนอย่างมีเหตุผล อุปกรณ์และซอฟต์แวร์จึงเป็นความร่วมมือของคนไทย พยายามใช้ของในประเทศและผลงานที่มีอยู่แล้ว เิริ่มตั้งต่การรายงานผลซึ่งจะใช้การกรอกข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตในหน้าเว็บ ซึ่งเข้าถึงได้ทั่วไป ผู้กรอกก็เป็นผู้ที่ชำนาญพื้นที่อยู่แล้วและเชื่อถือได้คือตำรวจทางหลวง บางจุดจะเสริมด้วยเทคโนโลยีกล้องเืพื่อช่วยวิเคราะห์ความเร็วเฉลี่ย และส่งภาพนิ่งมา โดยจะใช้กล้อง CCTV ทั่วไปและติดตั้งบนสถานที่ที่เห็นตำแหน่งถนนได้ดี บางจุดจะใช้กล้องที่มีอยู่แล้ว เช่น บนทางด่วน บางจุดจะติดตั้งใหม่บนสถานที่ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าของเช่นโรงพยาบาล ปั๊มน้ำมัน และป้อมหรือแขวงการทาง โดยจะเน้นเส้นทางหลักที่เข้า ออก กทม. ผลที่ได้ทั้งหมดจะแสดงบนหน้าเว็บ ซึ่งจะไม่เหมาะกับผู้ที่กำลังเดินทางแต่จะเหมาะกับสื่อมวลชนที่ช่วยเป็นสื่อกลางให้ ผลที่ได้คาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการข้อมูลของสื่อและผู้เดินทาง โครงการนี้มีแผนสำรองในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ และพร้อมที่จะขยายหรือลดขนาดโครงการได้ตลอดเวลา

บรรณานุกรม :
กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ , ตรีภพ สรรเพชร์นิยม , บุญอนันต์ ปอศรี , ปฐม มั่งคั่ง , รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย , ศุภกร สิทธิไชย . (2550). ระบบรายงานสภาพจราจร ช่วงวันสงกรานต์ 11-18 เมษายน 2550.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ , ตรีภพ สรรเพชร์นิยม , บุญอนันต์ ปอศรี , ปฐม มั่งคั่ง , รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย , ศุภกร สิทธิไชย . 2550. "ระบบรายงานสภาพจราจร ช่วงวันสงกรานต์ 11-18 เมษายน 2550".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ , ตรีภพ สรรเพชร์นิยม , บุญอนันต์ ปอศรี , ปฐม มั่งคั่ง , รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย , ศุภกร สิทธิไชย . "ระบบรายงานสภาพจราจร ช่วงวันสงกรานต์ 11-18 เมษายน 2550."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ , ตรีภพ สรรเพชร์นิยม , บุญอนันต์ ปอศรี , ปฐม มั่งคั่ง , รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย , ศุภกร สิทธิไชย . ระบบรายงานสภาพจราจร ช่วงวันสงกรานต์ 11-18 เมษายน 2550. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.