ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อผสมจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ และสูตรจุลินทรีย์ผสมสารสกัดพืชเพื่อปรับปรุงสุขภาพพืช

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อผสมจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ และสูตรจุลินทรีย์ผสมสารสกัดพืชเพื่อปรับปรุงสุขภาพพืช
นักวิจัย : สุดฤดี ประเทืองวงศ์ , สุพจน์ กาเซ็ม , ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ , น.ส.มะริดา ชูรินทร์ , น.ส.วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ , น.ส.สุนันทนาถ นุชาภักดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1231128001&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุดฤดี ประเทืองวงศ์ , สุพจน์ กาเซ็ม , ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ , น.ส.มะริดา ชูรินทร์ , น.ส.วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ , น.ส.สุนันทนาถ นุชาภักดิ์ . (2556). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อผสมจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ และสูตรจุลินทรีย์ผสมสารสกัดพืชเพื่อปรับปรุงสุขภาพพืช.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุดฤดี ประเทืองวงศ์ , สุพจน์ กาเซ็ม , ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ , น.ส.มะริดา ชูรินทร์ , น.ส.วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ , น.ส.สุนันทนาถ นุชาภักดิ์ . 2556. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อผสมจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ และสูตรจุลินทรีย์ผสมสารสกัดพืชเพื่อปรับปรุงสุขภาพพืช".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุดฤดี ประเทืองวงศ์ , สุพจน์ กาเซ็ม , ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ , น.ส.มะริดา ชูรินทร์ , น.ส.วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ , น.ส.สุนันทนาถ นุชาภักดิ์ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อผสมจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ และสูตรจุลินทรีย์ผสมสารสกัดพืชเพื่อปรับปรุงสุขภาพพืช."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
สุดฤดี ประเทืองวงศ์ , สุพจน์ กาเซ็ม , ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ , น.ส.มะริดา ชูรินทร์ , น.ส.วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ , น.ส.สุนันทนาถ นุชาภักดิ์ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อผสมจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ และสูตรจุลินทรีย์ผสมสารสกัดพืชเพื่อปรับปรุงสุขภาพพืช. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.