ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมต้นแบบสำหรับสร้างฐานข้อมูลไวรัส

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมต้นแบบสำหรับสร้างฐานข้อมูลไวรัส
นักวิจัย : กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล , ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม , โกเมน พิบูลย์โรจน์
คำค้น : Virus Signature , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/10912
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Signature Editor เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในไฟล์ Signature ทำให้การบันทึกข้อมูลมาลแวร์สะดวกยิ่งขึ้น และยังมีการเข้ารหัสและถอดรหัสเพื่อป้องกันไม่ให้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยโปรแกรมอื่น หรือบุคคลไม่พึงประสงค์

บรรณานุกรม :
กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล , ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม , โกเมน พิบูลย์โรจน์ . (2550). โปรแกรมต้นแบบสำหรับสร้างฐานข้อมูลไวรัส.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล , ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม , โกเมน พิบูลย์โรจน์ . 2550. "โปรแกรมต้นแบบสำหรับสร้างฐานข้อมูลไวรัส".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล , ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม , โกเมน พิบูลย์โรจน์ . "โปรแกรมต้นแบบสำหรับสร้างฐานข้อมูลไวรัส."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล , ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม , โกเมน พิบูลย์โรจน์ . โปรแกรมต้นแบบสำหรับสร้างฐานข้อมูลไวรัส. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.