ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมต้นแบบสำหรับกำจัดหนอน MSN อย่างง่าย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมต้นแบบสำหรับกำจัดหนอน MSN อย่างง่าย
นักวิจัย : กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล , ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม , โกเมน พิบูลย์โรจน์
คำค้น : MSN Worm Remover , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/10909
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กำจัดหนอน W32.MSN.Worm ซึ่งถูกพัฒนาด้วย Batch Scripts ทำให้สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว มีขนาดเล็ก ทำให้ผู้ใช้งานที่ถูกหนอนชนิดนี้คุกคามสามารถดาวน์โหลดได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลา เนื่องจากโปรแกรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเฉพาะแก้ไขหนอนชนิดนี้เท่านั้น

บรรณานุกรม :
กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล , ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม , โกเมน พิบูลย์โรจน์ . (2550). โปรแกรมต้นแบบสำหรับกำจัดหนอน MSN อย่างง่าย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล , ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม , โกเมน พิบูลย์โรจน์ . 2550. "โปรแกรมต้นแบบสำหรับกำจัดหนอน MSN อย่างง่าย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล , ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม , โกเมน พิบูลย์โรจน์ . "โปรแกรมต้นแบบสำหรับกำจัดหนอน MSN อย่างง่าย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล , ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม , โกเมน พิบูลย์โรจน์ . โปรแกรมต้นแบบสำหรับกำจัดหนอน MSN อย่างง่าย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.