ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมต้นแบบสำหรับกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมต้นแบบสำหรับกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล , พรินทร์ แก้วซิม , ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม , โกเมน พิบูลย์โรจน์
คำค้น : Computer virus , Hotfix , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , ไวรัสคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/10906
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบหามาลแวร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ และทำการกำจัดมาลแวร์เมื่อตรวจสอบพบโดยวิธีการตรวจสอบนั้นจะเน้นการตรวจสอบจากโพรเซสที่รันอยู่ จากค่าคีย์รีจิสทรีย์และ Startup โปรแกรม จากพาธค้นหาโดยตรงและตรวจจับด้วยการสแกนหา วิธีการตรวจสอบว่าเป็นมาลแวร์นั้นจะใช้งิธีการเทียบชื่อ และไฟล์ checksum ของมาลแวร์เทียบกับในฐานข้อมูลมาลแวร์ กระบวนการทำงานทั้งหมดนั้นเป็นไป

บรรณานุกรม :
กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล , พรินทร์ แก้วซิม , ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม , โกเมน พิบูลย์โรจน์ . (2550). โปรแกรมต้นแบบสำหรับกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล , พรินทร์ แก้วซิม , ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม , โกเมน พิบูลย์โรจน์ . 2550. "โปรแกรมต้นแบบสำหรับกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล , พรินทร์ แก้วซิม , ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม , โกเมน พิบูลย์โรจน์ . "โปรแกรมต้นแบบสำหรับกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล , พรินทร์ แก้วซิม , ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม , โกเมน พิบูลย์โรจน์ . โปรแกรมต้นแบบสำหรับกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.