ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

CephSmile: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกระโหลกศรีษะ และจำลองการรักษาสำหรับการวิเคราะห์และวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เวอร์ชัน 1.0

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : CephSmile: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกระโหลกศรีษะ และจำลองการรักษาสำหรับการวิเคราะห์และวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เวอร์ชัน 1.0
นักวิจัย : จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , วิศรุต พลสิทธิ์ , สุธี ผู้เจริญชนะชัย
คำค้น : Cephalometric Analysis Cephalometric Analysis , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/10903
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันในการจัดฟัน ทันตแพทย์จะทำการถ่ายภาพเอกซเรย์ด้านข้างของใบหน้า แล้วทำการร่าง เค้าโครงของใบหน้า กราม ฟัน พร้อมทั้งคำนวณระยะ และมุมต่างๆ ด้วยอุปกรณ์เครื่องเขียน ซึ่งอาจจะทำให้ค่อนข้างเสียเวลา และไม่สะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูลตลอดจนการเปรียบเทียบข้อมูลของผู้ป่วยรายเดียวกันที่เข้ามาทำการดัดฟันในแต่ละช่วงระยะเวลา ดังนั้นจึงมีการพัฒนาโปรแกรม CephSmile V.1.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยวาดรอยของรูปร่าง กะโหลก ศรีษะใบหน้าด้านข้าง ทั้งที่ส่วนที่เป็นโครงสร้างกระดูก และเนื้อเยื่อ Soft tissue จากจุดสำคัญในแผ่นภาพรังสีเซฟาโลเมตริก ที่กำหนดโดยทันตแพทย์ นอกจากนี้ CephSmile V.1.0 ยังช่วยคำนวณค่าของมุมและระยะต่างๆ ที่เกิดขึ้น (Cephalometric Analysis) ที่มีความสำคัญและใช้วิเคราะห์โครงสร้างลักษณะใบหน้าด้านข้าง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ทราบถึงปัญหาความผิดปกติของโครงสร้างกระโหลกศรีษะใบหน้าและฟัน ด้วยเทคนิคทางด้าน Numerical method ต่างๆ ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการ fit curve, smooth เพื่อให้ได้เค้าโครงของใบหน้าจากจุด landmark เพียงไม่กี่จุด ตลอดจนการคำนวณหาค่ามุม และระยะต่างๆ ตามหลักการทางตรีโกนมิติอย่างอัตโนมัติ และทำการเปรียบเทียบกับค่ามาตราฐานของคนไทยโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังสามารถจำลองใบหน้าด้านข้างหลังการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าตัวเองก่อนการตัดสินใจได้ ซึ่งขณะนี้ CephSmile Version 1.0 ได้เป็นซอฟแวร์เชิงพาณิชย์ โดยได้มีการขายลิขสิทธิ์ (ราคาเต็มของซอฟแวร์อยู่ที่ 45000 บาท/License) ออกไปแล้วประมาณ 20 licenses และกำลังอยู่ใน Order อีก 5 Licensesภายในระยะเวลา 2 ปี และมีโครงการที่จะจัดจำหน่ายในแถบเอเชียอีกด้วย /ปัจจุบันในการจัดฟัน ทันตแพทย์จะทำการถ่ายภาพเอกซเรย์ด้านข้างของใบหน้า แล้วทำการร่าง เค้าโครงของใบหน้า กราม ฟัน พร้อมทั้งคำนวณระยะ และมุมต่างๆ ด้วยอุปกรณ์เครื่องเขียน ซึ่งอาจจะทำให้ค่อนข้างเสียเวลา และไม่สะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูลตลอดจนการเปรียบเทียบข้อมูลของผู้ป่วยรายเดียวกันที่เข้ามาทำการดัดฟันในแต่ละช่วงระยะเวลา ดังนั้นจึงมีการพัฒนาโปรแกรม CephSmile V.1.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยวาดรอยของรูปร่าง กะโหลก ศรีษะใบหน้าด้านข้าง ทั้งที่ส่วนที่เป็นโครงสร้างกระดูก และเนื้อเยื่อ Soft tissue จากจุดสำคัญในแผ่นภาพรังสีเซฟาโลเมตริก ที่กำหนดโดยทันตแพทย์ นอกจากนี้ CephSmile V.1.0 ยังช่วยคำนวณค่าของมุมและระยะต่างๆ ที่เกิดขึ้น (Cephalometric Analysis) ที่มีความสำคัญและใช้วิเคราะห์โครงสร้างลักษณะใบหน้าด้านข้าง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ทราบถึงปัญหาความผิดปกติของโครงสร้างกระโหลกศรีษะใบหน้าและฟัน ด้วยเทคนิคทางด้าน Numerical method ต่างๆ ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการ fit curve, smooth เพื่อให้ได้เค้าโครงของใบหน้าจากจุด landmark เพียงไม่กี่จุด ตลอดจนการคำนวณหาค่ามุม และระยะต่างๆ ตามหลักการทางตรีโกนมิติอย่างอัตโนมัติ และทำการเปรียบเทียบกับค่ามาตราฐานของคนไทยโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังสามารถจำลองใบหน้าด้านข้างหลังการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าตัวเองก่อนการตัดสินใจได้ ซึ่งขณะนี้ CephSmile Version 1.0 ได้เป็นซอฟแวร์เชิงพาณิชย์ โดยได้มีการขายลิขสิทธิ์ (ราคาเต็มของซอฟแวร์อยู่ที่ 45000 บาท/License) ออกไปแล้วประมาณ 20 licenses และกำลังอยู่ใน Order อีก 5 Licensesภายในระยะเวลา 2 ปี และมีโครงการที่จะจัดจำหน่ายในแถบเอเชียอีกด้วย

บรรณานุกรม :
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , วิศรุต พลสิทธิ์ , สุธี ผู้เจริญชนะชัย . (2548). CephSmile: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกระโหลกศรีษะ และจำลองการรักษาสำหรับการวิเคราะห์และวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เวอร์ชัน 1.0.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , วิศรุต พลสิทธิ์ , สุธี ผู้เจริญชนะชัย . 2548. "CephSmile: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกระโหลกศรีษะ และจำลองการรักษาสำหรับการวิเคราะห์และวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เวอร์ชัน 1.0".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , วิศรุต พลสิทธิ์ , สุธี ผู้เจริญชนะชัย . "CephSmile: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกระโหลกศรีษะ และจำลองการรักษาสำหรับการวิเคราะห์และวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เวอร์ชัน 1.0."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , วิศรุต พลสิทธิ์ , สุธี ผู้เจริญชนะชัย . CephSmile: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกระโหลกศรีษะ และจำลองการรักษาสำหรับการวิเคราะห์และวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เวอร์ชัน 1.0. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.