ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยและพัฒนาเครื่องรบกวนระบบควบคุมระยะไกลด้วยคลื่นวิทยุ (T-Box 3.0R)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยและพัฒนาเครื่องรบกวนระบบควบคุมระยะไกลด้วยคลื่นวิทยุ (T-Box 3.0R)
นักวิจัย : กมล เขมะรังษี , กฤษณา สุริยศ , ขจรศักดิ์ โปร่งใจ , ดรุณี แก้วมาเมือง , ประสิทธิ์ ป้องสูน , พยงค์ ศรสิริอภิลักษณ์ , ภัทรกร รัตนวรรณ์ , ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม , โกเมน พิบูลย์โรจน์
คำค้น : Wireless Jammer , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/10771
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากต้องประสบกับความเดือดร้อน ความไม่ปลอดภัย ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ดังที่ปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปตามภาพข่าวรายวัน ปัญหาร้ายแรงหนึ่งที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของรัฐและประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากคือการที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจุดระเบิดที่มีอานุภาพการทำลายล้างโดยใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือ หรือ อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลด้วยคลื่นวิทยุ (Wireless Remote Control) ในการจุดชนวนระเบิด ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากและยากต่อการจับกุมตัวผู้ก่อการเนื่องจากผู้ก่อการสามารถดักซุ่มอยู่ในระยะไกลและลับตาขณะที่กำลังจุดชนวนระเบิด นอกจากนั้นผู้ก่อการสามารถเลือกทำลายเป้าหมายและเหยื่อตามที่ต้องการได้ ต่างกับกรณีที่ใช้นาฬิกาปลุกในการจุดชนวนระเบิดซึ่งผู้ก่อการไม่สามารถเจาะจงเป้าหมายได้สะดวก เนื่องจากทางรัฐบาลได้พยายามที่จะสกัดกั้นเทคนิคการจุดชนวนระเบิดด้วยโทรศัพท์มือถือโดยการบังคับให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือต้องลงทะเบียนซิมการ์ดก่อนจะได้รับอนุญาตให้รับบริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และทางเจ้าหน้าที่ได้มีการใช้เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone Jammer) ทำให้กลุ่มผู้ก่อการไม่สงบหันไปใช้อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลด้วยคลื่นวิทยุในย่านความถี่ 300 – 450 MHz (เช่นเดียวกับระบบที่ใช้ควบคุมการเปิดปิดประตูรถยนต์) ในการจุดชนวนระเบิดอย่างได้ผล ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ฯ จึงมีความต้องการอย่างมากและเร่งด่วนที่จะมีเครื่องรบกวนอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลด้วยคลื่นวิทยุแต่เนื่องจาก เครื่องรบกวนสัญญาณนั้นไม่มีการใช้งานอย่างเป็นที่แพร่หลายในตลาดโลก จึงทำให้เครื่องรบกวนสัญญาณดังกล่าวนั้นหาซื้อยากและมีราคาแพง ทางทีมงานวิจัยที่หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศจึงได้ดำเนินโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องรบกวนอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลด้วยคลื่นวิทยุความถี่ 300 – 450 MHz เพื่อไปสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของเจ้าหน้าที่ฯ โดยให้ชื่อเรียกเครื่องที่ได้วิจัยพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ว่าเครื่อง T-box 3.0R

บรรณานุกรม :
กมล เขมะรังษี , กฤษณา สุริยศ , ขจรศักดิ์ โปร่งใจ , ดรุณี แก้วมาเมือง , ประสิทธิ์ ป้องสูน , พยงค์ ศรสิริอภิลักษณ์ , ภัทรกร รัตนวรรณ์ , ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม , โกเมน พิบูลย์โรจน์ . (2551). รายงานการวิจัยและพัฒนาเครื่องรบกวนระบบควบคุมระยะไกลด้วยคลื่นวิทยุ (T-Box 3.0R).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กมล เขมะรังษี , กฤษณา สุริยศ , ขจรศักดิ์ โปร่งใจ , ดรุณี แก้วมาเมือง , ประสิทธิ์ ป้องสูน , พยงค์ ศรสิริอภิลักษณ์ , ภัทรกร รัตนวรรณ์ , ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม , โกเมน พิบูลย์โรจน์ . 2551. "รายงานการวิจัยและพัฒนาเครื่องรบกวนระบบควบคุมระยะไกลด้วยคลื่นวิทยุ (T-Box 3.0R)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กมล เขมะรังษี , กฤษณา สุริยศ , ขจรศักดิ์ โปร่งใจ , ดรุณี แก้วมาเมือง , ประสิทธิ์ ป้องสูน , พยงค์ ศรสิริอภิลักษณ์ , ภัทรกร รัตนวรรณ์ , ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม , โกเมน พิบูลย์โรจน์ . "รายงานการวิจัยและพัฒนาเครื่องรบกวนระบบควบคุมระยะไกลด้วยคลื่นวิทยุ (T-Box 3.0R)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
กมล เขมะรังษี , กฤษณา สุริยศ , ขจรศักดิ์ โปร่งใจ , ดรุณี แก้วมาเมือง , ประสิทธิ์ ป้องสูน , พยงค์ ศรสิริอภิลักษณ์ , ภัทรกร รัตนวรรณ์ , ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม , โกเมน พิบูลย์โรจน์ . รายงานการวิจัยและพัฒนาเครื่องรบกวนระบบควบคุมระยะไกลด้วยคลื่นวิทยุ (T-Box 3.0R). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.