ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุจากข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก และธัญพืช

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุจากข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก และธัญพืช
นักวิจัย : ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , สมจิต อ่อนเหม , เย็นใจ ฐิตะฐาน , อุษา ภูคัสมาส , ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1040084001&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , สมจิต อ่อนเหม , เย็นใจ ฐิตะฐาน , อุษา ภูคัสมาส , ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ . (2554). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุจากข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก และธัญพืช.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , สมจิต อ่อนเหม , เย็นใจ ฐิตะฐาน , อุษา ภูคัสมาส , ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ . 2554. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุจากข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก และธัญพืช".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , สมจิต อ่อนเหม , เย็นใจ ฐิตะฐาน , อุษา ภูคัสมาส , ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุจากข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก และธัญพืช."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , สมจิต อ่อนเหม , เย็นใจ ฐิตะฐาน , อุษา ภูคัสมาส , ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุจากข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก และธัญพืช. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.