ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง
นักวิจัย : เกศศิณี ตระกูลทิวากร , วันเพ็ญ มีสมญา , ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , ไพลิน ผู้พัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0230503000&BudgetYear=2002
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกศศิณี ตระกูลทิวากร , วันเพ็ญ มีสมญา , ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , ไพลิน ผู้พัฒน์ . (2546). การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เกศศิณี ตระกูลทิวากร , วันเพ็ญ มีสมญา , ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , ไพลิน ผู้พัฒน์ . 2546. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เกศศิณี ตระกูลทิวากร , วันเพ็ญ มีสมญา , ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , ไพลิน ผู้พัฒน์ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. Print.
เกศศิณี ตระกูลทิวากร , วันเพ็ญ มีสมญา , ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , ไพลิน ผู้พัฒน์ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2546.