ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาต้นแบบระบบหมักขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศและอุปกรณ์ช่วยผสมอัตโนมัติสำหรับบ้านเรือนและองค์กรชุมชน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาต้นแบบระบบหมักขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศและอุปกรณ์ช่วยผสมอัตโนมัติสำหรับบ้านเรือนและองค์กรชุมชน
นักวิจัย : เสกสรร สีหวงษ์ , ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ , รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ , อุดม แก้วสุวรรณ์ , วัชรพล ชยประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130659000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสกสรร สีหวงษ์ , ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ , รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ , อุดม แก้วสุวรรณ์ , วัชรพล ชยประเสริฐ . (2554). การพัฒนาต้นแบบระบบหมักขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศและอุปกรณ์ช่วยผสมอัตโนมัติสำหรับบ้านเรือนและองค์กรชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เสกสรร สีหวงษ์ , ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ , รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ , อุดม แก้วสุวรรณ์ , วัชรพล ชยประเสริฐ . 2554. "การพัฒนาต้นแบบระบบหมักขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศและอุปกรณ์ช่วยผสมอัตโนมัติสำหรับบ้านเรือนและองค์กรชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เสกสรร สีหวงษ์ , ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ , รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ , อุดม แก้วสุวรรณ์ , วัชรพล ชยประเสริฐ . "การพัฒนาต้นแบบระบบหมักขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศและอุปกรณ์ช่วยผสมอัตโนมัติสำหรับบ้านเรือนและองค์กรชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
เสกสรร สีหวงษ์ , ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ , รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ , อุดม แก้วสุวรรณ์ , วัชรพล ชยประเสริฐ . การพัฒนาต้นแบบระบบหมักขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศและอุปกรณ์ช่วยผสมอัตโนมัติสำหรับบ้านเรือนและองค์กรชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.