ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาต้นแบบระบบกำจัดขยะขนาดเล็กสำหรับบ้านเรือน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาต้นแบบระบบกำจัดขยะขนาดเล็กสำหรับบ้านเรือน
นักวิจัย : ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ , เสกสรร สีหวงษ์ , สุรัตน์วดี จิวะจินดา , นายวรุณศักดิ์ เลี่ยมเหลียม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0730781000&BudgetYear=2007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ , เสกสรร สีหวงษ์ , สุรัตน์วดี จิวะจินดา , นายวรุณศักดิ์ เลี่ยมเหลียม . (2550). การพัฒนาต้นแบบระบบกำจัดขยะขนาดเล็กสำหรับบ้านเรือน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ , เสกสรร สีหวงษ์ , สุรัตน์วดี จิวะจินดา , นายวรุณศักดิ์ เลี่ยมเหลียม . 2550. "การพัฒนาต้นแบบระบบกำจัดขยะขนาดเล็กสำหรับบ้านเรือน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ , เสกสรร สีหวงษ์ , สุรัตน์วดี จิวะจินดา , นายวรุณศักดิ์ เลี่ยมเหลียม . "การพัฒนาต้นแบบระบบกำจัดขยะขนาดเล็กสำหรับบ้านเรือน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. Print.
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ , เสกสรร สีหวงษ์ , สุรัตน์วดี จิวะจินดา , นายวรุณศักดิ์ เลี่ยมเหลียม . การพัฒนาต้นแบบระบบกำจัดขยะขนาดเล็กสำหรับบ้านเรือน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2550.