ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นักวิจัย : วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ , นายวันชัย วัฒนศัพท์ , นางมานวิภา อินทรทัต , อุ่นกัง แซ่ลิ้ม , นายพิสิฐ ศุกรียพงศ์ , นส.สมลักษณ์ เรืองคง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830824000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ , นายวันชัย วัฒนศัพท์ , นางมานวิภา อินทรทัต , อุ่นกัง แซ่ลิ้ม , นายพิสิฐ ศุกรียพงศ์ , นส.สมลักษณ์ เรืองคง . (2551). การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ , นายวันชัย วัฒนศัพท์ , นางมานวิภา อินทรทัต , อุ่นกัง แซ่ลิ้ม , นายพิสิฐ ศุกรียพงศ์ , นส.สมลักษณ์ เรืองคง . 2551. "การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ , นายวันชัย วัฒนศัพท์ , นางมานวิภา อินทรทัต , อุ่นกัง แซ่ลิ้ม , นายพิสิฐ ศุกรียพงศ์ , นส.สมลักษณ์ เรืองคง . "การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ , นายวันชัย วัฒนศัพท์ , นางมานวิภา อินทรทัต , อุ่นกัง แซ่ลิ้ม , นายพิสิฐ ศุกรียพงศ์ , นส.สมลักษณ์ เรืองคง . การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.