ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เว็บไซต์ง่าย รวดเร็วด้วย Joomla (version 1.5)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เว็บไซต์ง่าย รวดเร็วด้วย Joomla (version 1.5)
นักวิจัย : บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ , Boonlert Aroonpiboon
คำค้น : CMS , Content Management System , Joomla , Web Development , Web services , Websites , การพัฒนาเว็บไซต์ , จุมลา (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9517
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

คู่มือประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla เพื่อให้ความรู้กับผู้สนใจในการพัฒนาเว็บไซต์รูปแบบใหม่ด้วยเครื่องมือในกลุ่ม CMS (Content Management System) ที่ได้รับรางวัล The Best Open Source Award เนื้อหาแนะนำตั้งแต่ความรู้เกี่ยวกับเว็บเทคโนโลยี แนวทางการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ การใช้งานโปรแกรม Joomla และตัวอย่างการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้เห็นภาพการพัฒนาที่ชัดเจนและสามารถฝึกปฏิบัิติด้วยตนเองได้ทัน

บรรณานุกรม :
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ , Boonlert Aroonpiboon . (2551). เว็บไซต์ง่าย รวดเร็วด้วย Joomla (version 1.5).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ , Boonlert Aroonpiboon . 2551. "เว็บไซต์ง่าย รวดเร็วด้วย Joomla (version 1.5)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ , Boonlert Aroonpiboon . "เว็บไซต์ง่าย รวดเร็วด้วย Joomla (version 1.5)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ , Boonlert Aroonpiboon . เว็บไซต์ง่าย รวดเร็วด้วย Joomla (version 1.5). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.