ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อแก้วกับโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลท์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อแก้วกับโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลท์
นักวิจัย : ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี , กอบวุฒิ รุจิจนากุล , วรพงษ์ เทียมสอน , Torranin Chairuangsri , Gobwute Rujijanagul , Worapong Thiemsorn
คำค้น : Engineering and technology , Glass-to-metal sealing , Materials engineering , Sealing , การต่อแก้ว-โลหะ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9295
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของการต่อหรือการผนึกแก้ว-โลหะ เป็นสิ่งที่สำคัญมากในอุตสาหกรรมหลายประเภท ตั้งแต่การผลิตสินค้าในครัวเรือนเช่น ถ้วยเคลือบ หน้าต่างเคลือบสองชั้นหรือกระจกนิรภัยจนถึงการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ ทีวี หลอดเรืองแสง หลอดรังสีเอ็ซ์ และหลอดสุญญากาศอื่นๆ เป็นต้น ในประเทศไทย ความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการต่อแก้ว-โลหะ ยังจำกัด เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หลอดรัวสีเอ็กซ์และหลอดสุญญากาศ ซึ่งส่วนใหญ่ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ คณะผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องของการต่อแก้ว-โลหะ โดยในระยะเริ่มต้นจะศึกษาความเป็นไปได้ของการต่อแก้วกับโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลด์ โดยร่วมมือกับ บริษัท คงศักดิ์เอ็กซ์เรย์ การแพทย์อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและเป็นบริษัทผู้ประกอบระบบรังสีเอ็กซ์ทางการแพทย์ โดยใช้สัญญลักษณ์ทางการค้า KELEX ความรู้และความชำนาญที่ได้จะเป็นพื้นฐานสำหรับงานวิจัยในขอบข่ายที่กว้างขึ้น เพื่อศึกษาการต่อแก้วกับโลหะชนิดอื่นๆ เช่น เหล็ก ทองแดง โมลิบดินัมและทังสเตนและการต่อโลหะกับเซรามิกส์อื่นๆ นอกจากนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือในการทดลองประกอบหลอดรังสีเอ็กซ์ต้นแบ หรือหลอดสุญญากาศอื่นๆเพื่อลดการนำเข้าต่อไป Science and technology of glass-to-metal sealing are extremely important in a wide range of industries from domestic application, e.g. enameled wares, double-glazed windows or safety windshields, to electrical and electronic appliance, e.g. television, fluorescent lamps, X-ray tabes and other vacuum tubes. In Thailand, the knowledge and understanding of science and technology of glass-to-metal sealing are very limited, which is an obstacle for industrial development, especially for manufacturing of electronic or electrical assemblies, e.g. X-ray tube and other vacuum tubes, most of which are imported from abroad. Consequently, our research group wishes to develop concepts of glass-to-metal sealing by studying preliminarily the feasibility of joining glasses to an Fe-Ni-Co alloy in collaboration with The Kongsak X-ray Medical Industry Co.,Ltd. (KXM) in Bangkok. The company assembles the medical X-ray system with the brand name 'KELEX' The Knowledge and skill obtained will be a sound foundation for an extended research of sealing glasses to other metals such as iron, copper, molybdenum, and tungsten, and of sealing metals to other ceramics. In addition, the project will lead to a future collaboration to manufacture a medical X-ray tube prototype or other vacuum tubes to reduce importing foreign-made appliance.

บรรณานุกรม :
ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี , กอบวุฒิ รุจิจนากุล , วรพงษ์ เทียมสอน , Torranin Chairuangsri , Gobwute Rujijanagul , Worapong Thiemsorn . (2545). การศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อแก้วกับโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลท์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี , กอบวุฒิ รุจิจนากุล , วรพงษ์ เทียมสอน , Torranin Chairuangsri , Gobwute Rujijanagul , Worapong Thiemsorn . 2545. "การศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อแก้วกับโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลท์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี , กอบวุฒิ รุจิจนากุล , วรพงษ์ เทียมสอน , Torranin Chairuangsri , Gobwute Rujijanagul , Worapong Thiemsorn . "การศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อแก้วกับโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลท์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2545. Print.
ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี , กอบวุฒิ รุจิจนากุล , วรพงษ์ เทียมสอน , Torranin Chairuangsri , Gobwute Rujijanagul , Worapong Thiemsorn . การศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อแก้วกับโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลท์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2545.