ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทย ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์"

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทย ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์"
นักวิจัย : กัลยา อุดมวิทิต , ปณิตา ล่ำซำ , ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ , สิรพัฒน์ ประโทนเทพ , อดิสร เตือนตรานนท์ , Kalaya Udomvitid , Panita Lamsam , Teerakiat Kerdcharoen , Sirapat Pratontep , Adisorn Tuantranont.
คำค้น : Electric circuits , Electrical and electronic engineering , Engineering and technology , Integrated circuits , Organic electronics , Supply chain , Technology roadmapping , พลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ , วงจรรวม , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ , ห่วงโซ่อุปทาน , ออร์แกนิกอิเล็กทรอนิกส์ , แผนที่นำทางเทคโนโลยี
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9238
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ (plastic electronics: PE) หรืออิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (organic electronics) บางครั้งอาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น เช่น printed electronics หรือ printable electronics หรือ flexible electronics พลาสติกอิเล็กทรอนิกส์เป็นสาขาหนึ่งของอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ทำมาจาก organic polymer/ conductive polymer หรือ conductive plastic โดยใช้วัสดุที่เป็นคาร์บอนเป็นพื้นฐาน (carbon-based) ซึ่งเป็นอีกแนวทางที่แตกต่างจากซิลิคอนเซมิคอนดักเตอร์ โดยพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมันมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากวัสดุอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นความบาง เบา และยืดหยุ่นได้ จากคุณสมบัติดังกล่าวทำให้อุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ไม่เพียงเป็นทางเลือกใหม่ในการใช้อินทรีย์วัตถุแทนการใช้ซิลิคอนแบบเดิมเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมอุตสาหกรรมทั้งที่มีอยู่แล้วและที่เกิดขึ้นใหม่ อย่างเช่น RFID อุปกรณ์ให้แสงสว่างหรือจอภาพ ให้สามารถผลิตได้ในราคาประหยัดอีกด้วย ดังนั้นบริษัท/องค์กรหลายแห่งต่างให้ความสนใจในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทเหล่านี้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายตัวของอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านต้นทุนการผลิตพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ที่ต่ำกว่าเทคโนโลยีการผลิต CMOS (Complementary metal–oxide–semiconductor) หรืออิเล็กทรอนิกส์แบบดั้งเดิม อีกทั้งมีต้นทุนต่ำในการเข้าสู่ตลาด และยังก่อให้เกิดการสร้าง applications หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเทคโนโลยีพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ทำให้วงจรไฟฟ้า (circuit) สามารถพิมพ์โดยใช้เทคโนโลยีอิงค์เจ็ต (ink-jet) ได้ ซึ่งข้อได้เปรียบนี้เองจะทำให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในตลาด อันได้แก่ บริษัท Xerox, Hewlett-Packard ซึ่งทั้งสองบริษัทนี้มีประสบการณ์ที่สำคัญในด้าน non-impact printing และนอกจากนี้พลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ยังก่อให้เกิดความร้อนขึ้นเพียงเล็กน้อยและใช้พลังงานจำนวนเพียงนิดเดียวเท่านั้น ปัจจุบันเทคโนโลยีพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1.Flexible Electronics เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการนำเอาคุณสมบัติในการพับงอได้ของพลาสติกมาใช้ประโยชน์ เช่น เซลล์แสงอาฑิตย์ จอภาพแบบยืดหยุ่น แผ่นติดสินค้า เซ็นเซอร์ตรวจคุณภาพอาหาร เป็นต้น 2.Printed Electronics เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น อิงค์เจ็ต หรือ เฟล็กโซกราฟ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้สามารถดาวน์โหลดวงจรผ่านอินเตอร์เน็ต แล้วพิมพ์แผ่นวงจรใช้งานที่บ้าน หรือจุดขายสินค้า ซึ่งจะทำให้เกิดการปฏิวัติอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใหญ่เลยทีเดียว 3.Wearable Electronics และ Electronic Textile เป็นการนำเอาฟังก์ชันทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปอยู่ในสิ่งทอ ทำให้เสื้อผ้าที่สวมใส่มีความสามารถในการประมวลผล เช่น เสื้อผ้าสามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม หรือเสื้อผ้าตรวจสุขภาพของผู้สวมใส่ เป็นต้น 4.Ambient Intelligence เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้สภาพล้อมรอบที่อาศัยอยู่มีความฉลาด และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ เช่น แผ่นไฟส่องสว่างแบบสภาพธรรมชาติ e-Wallpaper ฟิล์มปรับตามแสงสว่าง เซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพล้อมรอบ เป็นต้น จากผลการวิจัยของ Harrop & Das (2006) ได้ประมาณการว่ามูลค่าของตลาดพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.18 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ.2007 หรือมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปีก่อน และในปี ค.ศ.2012 จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเป็น 13 พันล้านเหรียญสหรัฐ และในอีก 10 ปีข้างหน้าหรือ ปี ค.ศ.2017 มูลค่าตลาดพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็น 48.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนในอีก 20 ปีข้างหน้าหรือ ปี ค.ศ.2027 มีการคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดจะเพิ่มมากกว่า 300 พันล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับในประเทศไทย คณะผู้วิจัยคาดว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เทคโนโลยีพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย โดยเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาในรูปแบบ hybrid electronics ก่อน (คือการพัฒนาร่วมกับอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิมที่ใช้ซิลิคอนเป็นฐาน) และท้ายที่สุดจึงจะเป็นเทคโนโลยีพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ทางคณะผู้วิจัยยังคาดว่าอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะเข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในด้านต่างๆ อาทิ RFID tags, จอภาพ (เช่น จอทีวี จอโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น) และการใช้งานเทคโนโลยีพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่ทางผู้วิจัยคาดว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่น่าจะผลิตคือ ด้านบรรจุภัณฑ์ฉลาด (smart packaging)

บรรณานุกรม :
กัลยา อุดมวิทิต , ปณิตา ล่ำซำ , ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ , สิรพัฒน์ ประโทนเทพ , อดิสร เตือนตรานนท์ , Kalaya Udomvitid , Panita Lamsam , Teerakiat Kerdcharoen , Sirapat Pratontep , Adisorn Tuantranont. . (2551). รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทย ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กัลยา อุดมวิทิต , ปณิตา ล่ำซำ , ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ , สิรพัฒน์ ประโทนเทพ , อดิสร เตือนตรานนท์ , Kalaya Udomvitid , Panita Lamsam , Teerakiat Kerdcharoen , Sirapat Pratontep , Adisorn Tuantranont. . 2551. "รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทย ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์"".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กัลยา อุดมวิทิต , ปณิตา ล่ำซำ , ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ , สิรพัฒน์ ประโทนเทพ , อดิสร เตือนตรานนท์ , Kalaya Udomvitid , Panita Lamsam , Teerakiat Kerdcharoen , Sirapat Pratontep , Adisorn Tuantranont. . "รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทย ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์"."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
กัลยา อุดมวิทิต , ปณิตา ล่ำซำ , ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ , สิรพัฒน์ ประโทนเทพ , อดิสร เตือนตรานนท์ , Kalaya Udomvitid , Panita Lamsam , Teerakiat Kerdcharoen , Sirapat Pratontep , Adisorn Tuantranont. . รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทย ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์". ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.