ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานผลการสำรวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2552

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการสำรวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2552
นักวิจัย : สุมาวสี ศาลาสุข , Sumavasee Salasuk
คำค้น : Communication technologies , Computer communication networks , Engineering and technology , Internet , Internet users , ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , อินเทอร์เน็ต
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9067
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยขึ้นเป็นปีที่ 10 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2542 เพื่อเก็บรวบรวมลักษณะของผู้ใช้และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย ไว้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง แบบสอบถามทุกๆ ปีจะมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมคำถามบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยแบบสอบถามประจำปี 2552 นี้ได้เพิ่มคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการติดตามข่าวออนไลน์ (Online News) ซึ่งปัจจุบันมีการนำเสนอข่าวผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น จนเป็นกระแสที่กำลังได้รับความนิยมจากทั่วโลก จึงเป็นที่น่าสนใจว่าการให้บริการข้อมูลข่าวดังกล่าวที่อาศัยเทคโนโลยีการหลอมรวมสื่อนี้จะมีผลอย่างไรต่อพฤติกรรมการติดตามข่าวผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จากการที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก ข่าวที่แต่เดิมถูกนำเสนอผ่านทางสื่อกระแสหลัก (Traditional Media) คือ โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและทิศทางในการนำเสนอข่าวผ่านทางสื่อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตมากขึ้นในรูปแบบและทิศทางในการนำเสนอข่าวผ่านทางสื่อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตมากขึ้นในรูปของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ หรือ คลิืปข่าวผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงการนำเสนอข่าวผ่านทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม กระแสการนำเสนอข่าวผ่านสื่อใหม่เพิ่งจะได้รับการยอมรับและได้รับความนิยมในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ รายงานฉบับนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึงประเด็นใหม่ทางสังคม ซึ่งภาครัฐอาจจำเป็นต้องพิจารณาจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของการส่งเสริมและการกำกับดูแลการให้บริการในอนาคตอันใกล้นี้

บรรณานุกรม :
สุมาวสี ศาลาสุข , Sumavasee Salasuk . (2552). รายงานผลการสำรวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2552.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุมาวสี ศาลาสุข , Sumavasee Salasuk . 2552. "รายงานผลการสำรวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2552".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุมาวสี ศาลาสุข , Sumavasee Salasuk . "รายงานผลการสำรวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2552."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
สุมาวสี ศาลาสุข , Sumavasee Salasuk . รายงานผลการสำรวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2552. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.