ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบ (ทางเศรษฐกิจ) งานวิจัยด้านเทคโนโลยี ECTI กรณีศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างและวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบ (ทางเศรษฐกิจ) งานวิจัยด้านเทคโนโลยี ECTI กรณีศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างและวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
นักวิจัย : กัลยา อุดมวิทิต , จินตนา พัฒนาธรชัย , สมพร อิศวิลานนท์ , สุวรรณา ประณีตวตกุล , Kalaya Udomvitid , Jintana Pattanatornchai , Somporn Isvilanonda , Suwanna Praneetvatakul
คำค้น : Artificial Intelligence and signal and image processing , Cephalometry , CephSmile , Computer software , Digital techniques , Economic impact , Image processing , Information, computing and communication sciences , กะโหลกศีรษะ , การบันทึกภาพรังสี , การประมวลผลภาพ , ทันตกรรมจัดฟัน , ผลกระทบทางเศรษฐกิจ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เซฟสมายล์ , เทคนิคดิจิทัล , โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/8950
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างและวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 ดำเนินการโดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสาขาอุปกรณ์การแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยในการจัดฟัน ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนการรักษาทาง ทันตกรรมจัดฟันที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้จริง เหมาะสำหรับรูปหน้าและกะโหลกศีรษะของคนไทยโดยเฉพาะและในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป 2) สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 3) เป็นการทดแทนโปรแกรมจัดฟันที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เดิมซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า OrthoSmile ต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น CephSmile เนื่องจากมีชื่อไปซ้ำกับลิขสิทธิ์การค้าของคลีนิคทันตกรรมในประเทศอังกฤษ มีระยะเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ข้างต้นตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2546 – 29 กุมภาพันธ์ 2547 จากความรู้ความสามารถของ นักวิจัยในกลุ่มงานวิจัยฯ สามารถที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการเพื่อนำไปต่อกับเครื่องเอ็กซเรย์หรือเครื่องสแกนเอ็กซเรย์ ซึ่งซอฟต์แวร์ที่พัฒนาชิ้นนี้สอดคล้องและรองรับกับความต้องการที่จะมีเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ไว้ช่วยในการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยการอ้างอิงกับค่ามาตรฐานของกะโหลกศีรษะของคนไทย

บรรณานุกรม :
กัลยา อุดมวิทิต , จินตนา พัฒนาธรชัย , สมพร อิศวิลานนท์ , สุวรรณา ประณีตวตกุล , Kalaya Udomvitid , Jintana Pattanatornchai , Somporn Isvilanonda , Suwanna Praneetvatakul . (2550). รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบ (ทางเศรษฐกิจ) งานวิจัยด้านเทคโนโลยี ECTI กรณีศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างและวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กัลยา อุดมวิทิต , จินตนา พัฒนาธรชัย , สมพร อิศวิลานนท์ , สุวรรณา ประณีตวตกุล , Kalaya Udomvitid , Jintana Pattanatornchai , Somporn Isvilanonda , Suwanna Praneetvatakul . 2550. "รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบ (ทางเศรษฐกิจ) งานวิจัยด้านเทคโนโลยี ECTI กรณีศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างและวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กัลยา อุดมวิทิต , จินตนา พัฒนาธรชัย , สมพร อิศวิลานนท์ , สุวรรณา ประณีตวตกุล , Kalaya Udomvitid , Jintana Pattanatornchai , Somporn Isvilanonda , Suwanna Praneetvatakul . "รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบ (ทางเศรษฐกิจ) งานวิจัยด้านเทคโนโลยี ECTI กรณีศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างและวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
กัลยา อุดมวิทิต , จินตนา พัฒนาธรชัย , สมพร อิศวิลานนท์ , สุวรรณา ประณีตวตกุล , Kalaya Udomvitid , Jintana Pattanatornchai , Somporn Isvilanonda , Suwanna Praneetvatakul . รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบ (ทางเศรษฐกิจ) งานวิจัยด้านเทคโนโลยี ECTI กรณีศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างและวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.