ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ในประเทศไทย"

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ในประเทศไทย"
นักวิจัย : กัลยา อุดมวิทิต , ปรินันท์ วรรณสว่าง , พรรณี พนิตประชา , Kalaya Udomvitid , Pannee Panitpracha , Parinund Varnasavang
คำค้น : Automotive engineering , Engineering and technology , Motor vechicle industry , Thailand , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อุตสาหกรรมยานยนต์ , ไทย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/8905
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมการประกอบยานยนต์และการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยจะ มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีมูลค่าส่งออกเป็นจำนวนมาก แต่ในความเป็นจริงแล้วอุตสาหกรรมดังกล่าวสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศไม่มากนัก เนื่องจากการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็นของต่างชาติซึ่งอาศัยประเทศไทยเป็นเพียงฐานการผลิตเท่านั้น และในส่วนของ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ในประเทศส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าชิ้นส่วนและวัตถุดิบจากต่างประเทศมาประกอบแทบทั้งสิ้น นอกจากนี้ ไทยยังขาดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ออกแบบ และบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านอุตสาหกรรมประกอบยานยนต์และ การผลิตชิ้นส่วนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ซึ่งไทยมีศักยภาพในการผลิตน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพความได้เปรียบและเสียเปรียบของประเทศไทย ทำให้ไทยจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อเตรียมวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ในประเทศให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ต่อไป โดยประเทศไทยควรเน้นการพัฒนาในกลุ่ม OEM ไปที่การพัฒนา Embedded System และเน้นการพัฒนาในกลุ่ม REM ไปที่อุปกรณ์เสริม (Accessories) ต่างๆ ที่จะเข้ามาทดแทนระบบเดิมในลักษณะที่ทำให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น อาทิ ระบบความบันเทิง sensor ระบบไฟ เป็นต้น รวมไปถึงชุดอุปกรณ์สำหรับพลังงานทางเลือกอื่นด้วย นอกจากนี้ควรคำนึงถึงการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการลดการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย

บรรณานุกรม :
กัลยา อุดมวิทิต , ปรินันท์ วรรณสว่าง , พรรณี พนิตประชา , Kalaya Udomvitid , Pannee Panitpracha , Parinund Varnasavang . (2548). รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ในประเทศไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กัลยา อุดมวิทิต , ปรินันท์ วรรณสว่าง , พรรณี พนิตประชา , Kalaya Udomvitid , Pannee Panitpracha , Parinund Varnasavang . 2548. "รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ในประเทศไทย"".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กัลยา อุดมวิทิต , ปรินันท์ วรรณสว่าง , พรรณี พนิตประชา , Kalaya Udomvitid , Pannee Panitpracha , Parinund Varnasavang . "รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ในประเทศไทย"."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
กัลยา อุดมวิทิต , ปรินันท์ วรรณสว่าง , พรรณี พนิตประชา , Kalaya Udomvitid , Pannee Panitpracha , Parinund Varnasavang . รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ในประเทศไทย". ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.