ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยและไชโป๊ว

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยและไชโป๊ว
นักวิจัย : เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , รัศมี ศุภศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0831011000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , รัศมี ศุภศรี . (2551). การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยและไชโป๊ว.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , รัศมี ศุภศรี . 2551. "การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยและไชโป๊ว".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , รัศมี ศุภศรี . "การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยและไชโป๊ว."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , รัศมี ศุภศรี . การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยและไชโป๊ว. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.