ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพอลิเมอร์คอมโพสิทเส้นใยธรรมชาติจากชานอ้อยและกาบมะพร้าว

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพอลิเมอร์คอมโพสิทเส้นใยธรรมชาติจากชานอ้อยและกาบมะพร้าว
นักวิจัย : อิทธิพล แจ้งชัด , Ittipol Jangchud
คำค้น : Bagasse , Coir , Engineering and technology , Materials engineering , Natural fiber , Polymer composites , Polymers , กาบมะพร้าว , การเสริมแรง , ชานอ้อย , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เส้นใยธรรมชาติ , โพลิเมอร์ , โพลิเมอร์คอมโพสิท
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/8041
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ประเทศไทยมีเส้นใยธรรมชาติมากมาย ทั้งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ หรือเป็นเศษเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมเกษตร ในปัจจุบันได้มีการตื่นตัวนำเส้นใยธรรมชาติหลายชนิดมาใช้ประโยชน์ โดยใช้เป็นเส้นใยในพอลิเมอร์เสริมแรง (Fiber Reinforced Polymers) หรือพอลิเมอร์คอมโพสิท (Polymer Composites) เนื่องจากเส้นใยเหล่านี้มีสมบัติที่ดีคือมีความหนาแน่นต่ำ, มีสมบัติเชิงกลที่ดีหรือดีมาก, หาง่าย, ราคาถูก, ขึ้นรูปง่าย, เกิดตามธรรมชาติ, มีใช้ไม่หมดสิ้น, และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ อย่างไรก็ดี เส้นใยเหล่านี้ยังไม่สามารถพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีสมบัติบางประการที่ต้องการการศึกษาและปรับปรุง เช่นการดูดซับน้ำ และการยึดเกาะระหว่างเส้นใยกับพอลิเมอร์ โครงการวิจัยนี้ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของพอลิเมอร์คอมโพสิทจากเส้นใยชานอ้อยและกาบมะพร้าว โดยการเพิ่มสมบัติการต้านทานการดูดซับน้ำ และเพิ่มการยึดเกาะระหว่างเส้นใยกับพอลิเมอร์ ซึ่งสามารถทำได้โดยการให้เส้นใยทำปฏิกิริยากับสารเคมีบางอย่าง ทำให้เกิดการต่อกิ่ง (Grafting) ของหมู่ฟังก์ชั่น หรือเกิดการยึดเกาะที่ผิวนอก โดยจะศึกษาสัณฐานวิทยา สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์คอมโพสิทเช่น ความแข็งแรงดึงยืด, ความทนทานต่อแรงกระแทก, การดูดซับน้ำ, เป็นต้น โดยจะศึกษาในแนวเปรียบเทียบเส้นใยที่ได้รับการปรับปรุงผิว และเส้นใยที่ไม่ได้รับการปรับปรุง Natural fibers are abundantly available in Thailand from agricultural industries and by nature. Recently, natural fibers have emerged as their uses in fiber-reinforced polymers and fiber-polymer composites. Some advantages of natural fibers compared to synthetic fibers are low density, high strength-to-weight ratio, good or excellent mechanical properties, abundant availability, relatively inexpensive, ease of processability, renewability, and bio-degradation. However, they have some disadvantages, I.e., water absorption and low biber-polymer interfacial adhesion. This work is proposed to enhance the properties of the bagasse and coir composites by decreasing the ability of water absorption and improving the fiber-polymer interfacial adhesion. Some chemicals can be used as interfacial agents or coupling agents. By treating or grating the fibers with these chemicals is believed to enhance the properties. Proposed testing techniques are water up-take testing, surface morphological study (by SEM and AFM), mechnical testing, I.e., tensile strength, elongation at break, impact strength, etc.. Comparitive works of treated fibers and as-received fibers will be carried out.

บรรณานุกรม :
อิทธิพล แจ้งชัด , Ittipol Jangchud . (2549). การศึกษาพอลิเมอร์คอมโพสิทเส้นใยธรรมชาติจากชานอ้อยและกาบมะพร้าว.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อิทธิพล แจ้งชัด , Ittipol Jangchud . 2549. "การศึกษาพอลิเมอร์คอมโพสิทเส้นใยธรรมชาติจากชานอ้อยและกาบมะพร้าว".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อิทธิพล แจ้งชัด , Ittipol Jangchud . "การศึกษาพอลิเมอร์คอมโพสิทเส้นใยธรรมชาติจากชานอ้อยและกาบมะพร้าว."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
อิทธิพล แจ้งชัด , Ittipol Jangchud . การศึกษาพอลิเมอร์คอมโพสิทเส้นใยธรรมชาติจากชานอ้อยและกาบมะพร้าว. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.