ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมีย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมีย
นักวิจัย : วินิต ชินสุวรรณ , สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี , Winit Chinsuwan , Suraweth Krishnasreni
คำค้น : Agricultural machinery , Engineering and technology , Macadamia integrifolia , Macadamia nut sheller , Mechanical and industrial engineering , Mechanical technology , มะคาเดเมีย , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เครื่องจักรกลการเกษตร
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/7996
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มะคาเดเมีย (Macadamia integrifolia and M. tetraphylla) นับได้ว่าเป็นพืชเคี้ยวมันที่ดีที่สุดในโลก ผลมะคาเด มะคาเดเมียประกอบด้วยเปลีอกนอก กะลา และเนื้อใน กะลาประกอบด้วยไขมัน 2.8% เปลือกมีสารสำหรับย้อมหนังประมาณ 14% ส่วนเนื้อในประกอบด้วยไขมันระหว่าง 70 ถึง 75% ซึ่งสามารถรับประทานได้ในสภาพดิบ อบใส่เกลือ ผสมในเค๊ก ขนมหรือไอศครีม มะคาเดเมียถูกนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยประมาณ 30 ปีมาแล้ว แต่ได้รับการเอาใจใส่หรือพัฒนาน้อยมาก จนกระทั่งเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาจึงได้รับความสนใจมากขึ้น ในปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรได้กำหนดให้ มะคาเดเมียเป็น "พืชความหวังใหม่" ที่จะวิจัยและพัฒนาให้เป็นพืชอุตสาหกรรม อย่างมีระบบ และครบวงจร ตั้งแต่การปลูก การรวบรวมผลผลิต การแปรรูป และการจำหน่าย ซึ่งในระยะแรกนี้เน้นการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น โดยมีศูนย์/สถานีทดลองทั่วประเทศจำนวน 18 แห่ง เป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้มะคาเดเมียยังได้รับการพิจารณาเป็นพืชที่จะปลูกทดแทนป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดังนั้นจึงเป็นที่คาดได้ว่า การปลูกมะคาเดเมียจะได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีการวิจัยและพัฒนากระบวนการแปรรูปมะคาเดเมียเป็นอุตสาหกรรม ในการแปรรูป ผลมะคาเดเมียที่แก่จัดแล้วร่วงสู่พื้นดินจะถูกรวบรวม จากนั้นจะทำการลอกเปลือกนอกออก ก่อนที่จะนำเมล็ดทั้งกะลาไปลดความชื้นด้วยกระบวนการต่างๆ เมื่อเมล็ดทั้งกะลาถูกลดความชื้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วจึงนำไปกะเทาะต่อไป ทั้งนี้ควรทำให้เนื้อในร่อนออกจากกะลาก่อนการกะเทาะเพื่อให้ได้เนื้อในเต็มเมล็ดมากที่สุด มะคาเดเมียส่วนใหญ่จะจำหน่ายในรูปเมล็ดที่กะเทาะแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติที่ไม่สามารถเก็บรักษาภายใต้สภาพแวดล้อมปกติได้ยาวนาน และที่สำคัญที่สุดในกระบวนการแปรรูปเพื่ออุตสาหกรรม ทั้งนี้เพราะการกะเทาะให้ได้เนื้อในเต็มเมล็ดซึ่งมีราคาจำหน่ายสูงไม่สามารถกระทำได้ง่าย จากการที่มะคาเดเมียเริ่มปลูกกันอย่างจริงจังในประเทศไทย และคาดว่าจะให้ผลผลิตในอนาคตอันใกล้นี้ประกอบกับความสำคัญในเชิงพาณิชย์ของมะคาเดเมียซึ่งมีราคาจำหน่ายสูงมาก ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้จึงได้แก่ การพัฒนาเครื่องกระเทาะมะคาเดเมียขนาดเล็กและขบวนการแปรรูปที่เหมาะสม และเผยแพร่เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อก่อให้เกิดอุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อการแปรรูปมะคาเดเมีย Macadamia nut (Macadamia integrifolia and M. tetraphylla) is considered to be one of the world's finest dessert nuts. The macadamia nut comprises of a hush, a shell and the nut kernel. The shell contains about 2.8% oil and the hulls contain some 14% of substances suitable for tanning leather. The edible part, the kernels, contain between 70 and 75% fat, it maybe eaten raw, roasted and salted and can be used in cakes, confectionary and ice cream. Macadamia was first introduced to Thailand in 1955 and was considered as a neglected crop for a long time. Recently it has been classified by the Department of Agriculture as on of the most promising tree crop. Macadamia plantation has been now being promoted by the Department of Agriculture as one of the most promising tree crop. Macadamia plantation has been now being promoted by theRoyal Project for reforestation program. With this promotion the plantation has been expanded by private sector. The policy of the Department of Agriculture is to develop this crop for agro-industry. At present there are 18 research stations over the country workingon macadamia. However, the attempts are mainly focused on crop adapation and planting without research and develpment work on processing for industry. For processing, macadamia nuts which fall from the tree after reaching maturity are picked up from the ground. The green husks are removed and the husked nuts then go through a series of drying operations. When the moisture int he nut has been reduced, the nut is cracked. In order to facilitate the cracking and obtain a high recovery of whole kernels, a pre-cracking operation of releasing the dernels from their shells is practiced. Macadamia nuts are sold primarily as a processed (cracked) rather than a fresh (in-shell) product because of their poor keeping quality at room temperature, and the difficulty in cracking the shells without special equipment. Cracking the shell enclosing the kernel is one of the major operational cost factors in the production of macadamia nuts, primarily because of unsatisfactorily recovery of the kernels. With the existing plantation of macadamia in Thailand and its abvious commercial importance, the objective of this project is to develop an appropriate small scale macadamia nut sheller and processing method and to extend its use for small scale macadamia nut industry.

บรรณานุกรม :
วินิต ชินสุวรรณ , สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี , Winit Chinsuwan , Suraweth Krishnasreni . (2539). เครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมีย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วินิต ชินสุวรรณ , สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี , Winit Chinsuwan , Suraweth Krishnasreni . 2539. "เครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมีย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วินิต ชินสุวรรณ , สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี , Winit Chinsuwan , Suraweth Krishnasreni . "เครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมีย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2539. Print.
วินิต ชินสุวรรณ , สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี , Winit Chinsuwan , Suraweth Krishnasreni . เครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมีย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2539.