ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดสารพิษระบบออร์กานิกไอซ๊เอ็ม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดสารพิษระบบออร์กานิกไอซ๊เอ็ม
นักวิจัย : สุพจน์ กาเซ็ม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1131134000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพจน์ กาเซ็ม . (2554). การพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดสารพิษระบบออร์กานิกไอซ๊เอ็ม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุพจน์ กาเซ็ม . 2554. "การพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดสารพิษระบบออร์กานิกไอซ๊เอ็ม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุพจน์ กาเซ็ม . "การพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดสารพิษระบบออร์กานิกไอซ๊เอ็ม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
สุพจน์ กาเซ็ม . การพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดสารพิษระบบออร์กานิกไอซ๊เอ็ม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.