ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ผักแผ่นปรุงรส

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ผักแผ่นปรุงรส
นักวิจัย : วันเพ็ญ มีสมญา , วราภรณ์ ประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030435000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันเพ็ญ มีสมญา , วราภรณ์ ประเสริฐ . (2553). การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ผักแผ่นปรุงรส.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วันเพ็ญ มีสมญา , วราภรณ์ ประเสริฐ . 2553. "การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ผักแผ่นปรุงรส".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วันเพ็ญ มีสมญา , วราภรณ์ ประเสริฐ . "การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ผักแผ่นปรุงรส."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
วันเพ็ญ มีสมญา , วราภรณ์ ประเสริฐ . การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ผักแผ่นปรุงรส. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.