ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผสมเทียมแม่สุกรโดยการลดความเข้มข้นอสุจิต่อโด๊ส

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผสมเทียมแม่สุกรโดยการลดความเข้มข้นอสุจิต่อโด๊ส
นักวิจัย : ศรีสุวรรณ ชมชัย , สมโภชน์ ทับเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330826000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรีสุวรรณ ชมชัย , สมโภชน์ ทับเจริญ . (2555). การผสมเทียมแม่สุกรโดยการลดความเข้มข้นอสุจิต่อโด๊ส.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศรีสุวรรณ ชมชัย , สมโภชน์ ทับเจริญ . 2555. "การผสมเทียมแม่สุกรโดยการลดความเข้มข้นอสุจิต่อโด๊ส".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศรีสุวรรณ ชมชัย , สมโภชน์ ทับเจริญ . "การผสมเทียมแม่สุกรโดยการลดความเข้มข้นอสุจิต่อโด๊ส."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
ศรีสุวรรณ ชมชัย , สมโภชน์ ทับเจริญ . การผสมเทียมแม่สุกรโดยการลดความเข้มข้นอสุจิต่อโด๊ส. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.