ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของเนื้อหาดิจิทัลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Content)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของเนื้อหาดิจิทัลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Content)
นักวิจัย : สุมาวสี ศาลาสุข , Sumavasee Salasuk
คำค้น : Cellular telephone , Digital content , Internet , Mobile content , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , อินเทอร์เน็ต , เนื้อหาดิจิทัล , โทรศัพท์เคลื่อนที่
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/23608
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นที่เชื่อกันว่า อินเทอร์เน็ตจะเป็นตัวกลางสำัคัญของการหลอมรวม (Convergence) ของสื่อโทรคมนาคมสารสนเทศและวิทยุโทรทัศน์เข้าด้วยกัน ซึ่งจะพลิกโฉมหน้ารูปแบบของการติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนแหล่งบันเทิืงต่างๆ และนำมาซึ่งบริการอันหลากหลายที่ไม่สามารถทำได้ หรือทำได้ยากในปัจจุบัน อาทิ การให้บริการโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และวิทยุโทรทัศน์ แบบหลอมรวมบนเครือข่ายเดียวกีน ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทั่วโลก เพราะเป็นช่องทางใหม่ในการขยายบริการให้หลากหลายขึ้น และสร้างรายได้เพิ่มเติม บทความนี้ กล่าวถึงแนวโน้มของบริการเนื้อหาดิจิทัลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ และพิจารณานำไปใช้ขยายผลในเชิงปฏิบัติต่อไปตามความเหมาะสม

บรรณานุกรม :
สุมาวสี ศาลาสุข , Sumavasee Salasuk . (2550). บทบาทของเนื้อหาดิจิทัลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Content).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุมาวสี ศาลาสุข , Sumavasee Salasuk . 2550. "บทบาทของเนื้อหาดิจิทัลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Content)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุมาวสี ศาลาสุข , Sumavasee Salasuk . "บทบาทของเนื้อหาดิจิทัลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Content)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
สุมาวสี ศาลาสุข , Sumavasee Salasuk . บทบาทของเนื้อหาดิจิทัลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Content). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.