ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อผลิตขนมปังและขนมอบเชิงพาณิชย์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อผลิตขนมปังและขนมอบเชิงพาณิชย์
นักวิจัย : วารุณี ธนะแพสย์ , นางสาวสายทิพย์ โสรัตน์ , นางสาว ยวงเพชร อิฐรัตน์ , วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ , เพ็ญขวัญ ชมปรีดา , นงนุช อังยุรีกุล , สาริมา สุนทรารชุน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1140107000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วารุณี ธนะแพสย์ , นางสาวสายทิพย์ โสรัตน์ , นางสาว ยวงเพชร อิฐรัตน์ , วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ , เพ็ญขวัญ ชมปรีดา , นงนุช อังยุรีกุล , สาริมา สุนทรารชุน . (2555). การผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อผลิตขนมปังและขนมอบเชิงพาณิชย์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วารุณี ธนะแพสย์ , นางสาวสายทิพย์ โสรัตน์ , นางสาว ยวงเพชร อิฐรัตน์ , วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ , เพ็ญขวัญ ชมปรีดา , นงนุช อังยุรีกุล , สาริมา สุนทรารชุน . 2555. "การผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อผลิตขนมปังและขนมอบเชิงพาณิชย์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วารุณี ธนะแพสย์ , นางสาวสายทิพย์ โสรัตน์ , นางสาว ยวงเพชร อิฐรัตน์ , วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ , เพ็ญขวัญ ชมปรีดา , นงนุช อังยุรีกุล , สาริมา สุนทรารชุน . "การผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อผลิตขนมปังและขนมอบเชิงพาณิชย์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
วารุณี ธนะแพสย์ , นางสาวสายทิพย์ โสรัตน์ , นางสาว ยวงเพชร อิฐรัตน์ , วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ , เพ็ญขวัญ ชมปรีดา , นงนุช อังยุรีกุล , สาริมา สุนทรารชุน . การผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อผลิตขนมปังและขนมอบเชิงพาณิชย์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.