ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Smart vineyard as a case study for digitized agriculture

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Smart vineyard as a case study for digitized agriculture
นักวิจัย : Nattapong Tongrod , Adisorn Tuantranont , Teerakiat Kerdcharoen , นัษฐพงษ์ ทองรอด , อดิสร เตือนตรานนท์ , ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
คำค้น : Agriculture , Electronics nanosensors technology , Information technology , Physical sciences , Vineyard , Wine , การเกษตร , สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ , เกษตรกรรม , เทคโนโลยีสารสนเทศ , ไร่องุ่นไวน์ , ไวน์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/23965
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Common belief is that wine can only be made between the 30th and 50th degress latitude north andd south. However, this belife has changed over the last ten years as many countries outside this range have presented wines of high quality to global wine market, particularly Thailand. Because of subtropical climate of Thailand, winemakers have to understand the impact of environment conditions such as the micro-climate and soil conditions etc. Most of decisions made by the winemaker call on information from personal knowledge, field document and notebook entries. At present, Information technology in agriculture has recently become a fast growing field in advanced agriculture. However, successful adoption of information technology in vineyard involves intensive use of various technologies including state-of-the-art equipments and multi-functional sensors to monitor and manage the vineyard. Such requirement inevitably brings about a high cost for winemaker to invest. In this paper, we have developed a so-called "smart vineyard" system and investigated low-cost sensors as as case study for digitized agriculture.

โดยทั่วไปเชื่อว่าไวน์สามารถผลิตได้เฉพาะบริเวณ 30 ถึง 50 ละติจูดองศาเหนือและใต้ อย่างไรก็ตามความเชื่อนี้ก็เปลี่ยนไป กว่าสิบปีที่ผ่านมานี้ หลายประเทศที่ตั้งอยู่นอกบริเวณดัวกล่าว สามารถผลิตไวน์ที่มีคุณภาพสูงออกสู่ตลาดไวน์ของโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย เนื่องด้วยสภาพอากาศเขตร้อนของประเทศไทย กสิกรผู้ปลูกองุ่นไวน์ต้องเข้าใจผลกระทบของสภาวะแวดล้อม เช่น ภูมิอากาศเฉพาะแห่ง และสภาพของดิน เป็นต้น การตัดสินใจส่วนใหญ่ของกสิกรมาจากประสบการณ์ เอกสารและจดบันทึก ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศในการเกษตรมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านเกษตรกรรมก้าวหน้า อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้ประสบผลสำเร็จในไร่องุ่นไวน์ ต้องใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายรวมทั้งอุปกรณ์ทันสมัยมากมายและเซ็นเซอร์ที่ประกอบด้วยฟังก์ชั่นมาใช้ในการดูแลและจัดการไร่องุ่นไวน์ ความต้องการดังกล่าวนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่สูงสำหรับการลงทุนของกสิกร ในบทความนี้ทางทีมงานได้พัฒนาระบบ "ไร่องุ่นไวน์อัจฉริยะ" และค้นหาเซ็นเซอร์ราคาถูก ซึ่งเป็นกรณีศึกษาสำหรับเกษตรกรรมดิจิตอล

บรรณานุกรม :
Nattapong Tongrod , Adisorn Tuantranont , Teerakiat Kerdcharoen , นัษฐพงษ์ ทองรอด , อดิสร เตือนตรานนท์ , ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ . (2551). Smart vineyard as a case study for digitized agriculture.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Nattapong Tongrod , Adisorn Tuantranont , Teerakiat Kerdcharoen , นัษฐพงษ์ ทองรอด , อดิสร เตือนตรานนท์ , ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ . 2551. "Smart vineyard as a case study for digitized agriculture".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Nattapong Tongrod , Adisorn Tuantranont , Teerakiat Kerdcharoen , นัษฐพงษ์ ทองรอด , อดิสร เตือนตรานนท์ , ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ . "Smart vineyard as a case study for digitized agriculture."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
Nattapong Tongrod , Adisorn Tuantranont , Teerakiat Kerdcharoen , นัษฐพงษ์ ทองรอด , อดิสร เตือนตรานนท์ , ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ . Smart vineyard as a case study for digitized agriculture. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.