ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดกลิ่นด้วย เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดกลิ่นด้วย เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์
นักวิจัย : อดิสร เตือนตรานนท์ , Adisorn Tuantranont
คำค้น : Detectors , Electronics nanosensors technology , Food , Laboratories , Physical sciences , Sensors , Sensory evaluation , กลิ่น , การตรวจวัดกลิ่น , การตรวจวัดก๊าซ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อาหาร , เซนเซอร์ , เทคโนโลยีเซนเซอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/5164
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซด้วย เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะวิจัย พัฒนาและสร้างความสามารถ (Capability) ในการผลิตเชิงพาณิชย์หัววัดเซ็นเซอร์ขนาดเล็กสำหรับวัดก๊าซที่ใช้เทคโนโลยี เซ็นเซอร์หลายชนิดรวมกัน ได้แก่ เทคโนโลยีฟิล์มบาง เทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค (MEMS)และนาโนเทคโนโลยี โดยเน้นที่เซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดกลิ่น เพื่อผลิตระบบตรวจวัดกลิ่นแบบฉลาด (Electronic olfactory sensing system) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและการตรวจวัดสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการสร้างเครื่องมือตรวจวัดต่างๆ เช่น เครื่องตรวจวัดความสดของอาหาร วัดการบูดหรือเน่าเสียในอาหาร เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจที่มีความเที่ยงตรงสูงกว่าแบบเดิม เป็นต้น โดยมีการประมวลผลชนิดของก๊าซเพื่อความแม่นยำในการตรวจวัด และมีความไวในการตรวจวัดที่สูงมาก ในโครงการนี้จะเน้นการสร้างต้นแบบระบบตรวจวัดความสดของอาหารทะเลจำพวกกุ้ง

บรรณานุกรม :
อดิสร เตือนตรานนท์ , Adisorn Tuantranont . (2552). โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดกลิ่นด้วย เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อดิสร เตือนตรานนท์ , Adisorn Tuantranont . 2552. "โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดกลิ่นด้วย เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อดิสร เตือนตรานนท์ , Adisorn Tuantranont . "โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดกลิ่นด้วย เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
อดิสร เตือนตรานนท์ , Adisorn Tuantranont . โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดกลิ่นด้วย เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.