ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจากสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงเข้มข้น

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจากสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงเข้มข้น
นักวิจัย : งามจิตร โล่วิทูร , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ , วราภรณ์ ประเสริฐ , สุภัคชนม์ คล่องดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230540000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
งามจิตร โล่วิทูร , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ , วราภรณ์ ประเสริฐ , สุภัคชนม์ คล่องดี . (2555). การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจากสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงเข้มข้น.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
งามจิตร โล่วิทูร , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ , วราภรณ์ ประเสริฐ , สุภัคชนม์ คล่องดี . 2555. "การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจากสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงเข้มข้น".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
งามจิตร โล่วิทูร , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ , วราภรณ์ ประเสริฐ , สุภัคชนม์ คล่องดี . "การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจากสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงเข้มข้น."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
งามจิตร โล่วิทูร , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ , วราภรณ์ ประเสริฐ , สุภัคชนม์ คล่องดี . การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจากสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงเข้มข้น. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.