ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจากถั่ว 5 สี สำหรับผู้สูงวัยด้วยกรรมวิธีเอ็กซ์ทรูชั่น

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจากถั่ว 5 สี สำหรับผู้สูงวัยด้วยกรรมวิธีเอ็กซ์ทรูชั่น
นักวิจัย : ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , อ.ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ , กรุณา วงษ์กระจ่าง , นายอำนาจ คูตะคุ , ชมดาว สิกขะมณฑล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1040084005&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , อ.ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ , กรุณา วงษ์กระจ่าง , นายอำนาจ คูตะคุ , ชมดาว สิกขะมณฑล . (2554). การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจากถั่ว 5 สี สำหรับผู้สูงวัยด้วยกรรมวิธีเอ็กซ์ทรูชั่น.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , อ.ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ , กรุณา วงษ์กระจ่าง , นายอำนาจ คูตะคุ , ชมดาว สิกขะมณฑล . 2554. "การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจากถั่ว 5 สี สำหรับผู้สูงวัยด้วยกรรมวิธีเอ็กซ์ทรูชั่น".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , อ.ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ , กรุณา วงษ์กระจ่าง , นายอำนาจ คูตะคุ , ชมดาว สิกขะมณฑล . "การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจากถั่ว 5 สี สำหรับผู้สูงวัยด้วยกรรมวิธีเอ็กซ์ทรูชั่น."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , อ.ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ , กรุณา วงษ์กระจ่าง , นายอำนาจ คูตะคุ , ชมดาว สิกขะมณฑล . การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจากถั่ว 5 สี สำหรับผู้สูงวัยด้วยกรรมวิธีเอ็กซ์ทรูชั่น. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.