ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษผ่านระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษผ่านระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ
นักวิจัย : อดิสร เตือนตรานนท์ , ถนอม โลมาศ , อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ , วัฒณสิทธิ์ พิมเพา , Adisorn Tuantranont , Tanom Lomas , Anurat Wisitsoraat , Wattanasit Pimpao
คำค้น : Accidents , Cell phones , Communication technologies , Detectors , Engineering and technology , Sensors , Telecommunication , Wireless communication systems , ระบบสื่อสารไร้สาย , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , อุบัติเหตุ , อุปกรณ์ตรวจจับ , โทรศัพท์มือถือ , โทรศัพท์เคลื่อนที่
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4930
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การลื่นล้มเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเสมอในผู้สูงอายุยิ่งมีวัยสูงอายุมากขึ้นก็จะมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการลื่นล้มมากขึ้น การลื่นล้มจึงทําให้ผู้สูงอายุหวาดกลัวและขาดความมั่นใจและต้องรอการพึ่งพาจากญาติหรือผู้ใกล้ชิดทำให้อาจต้องว่าจ้างผู้ดูแลคอยให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงได้นำเสนอโครงการสร้างอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิด อุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษผ่านระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โครงการนี้เป็นการออกแบบเครื่องมือที่จะแจงความผิดปกติจากการลื่นล้มของผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษกรณีอยูตามลําพังเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหากหกล้มจะมีญาติหรือผู้ใกล้ชิดคอยช่วยเหลือตลอดเวลา โครงการนี้เป็นนวัตกรรมใหมที่ติดตามตัวของผู้ที่ต้องการดูแลซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุลื่นล้ม เซ็นเซอร์จิ๋วภายในเครื่องที่ออกแบบไว้จะส่งสัญญาณดังขึ้นเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ขณะเดียวกันเครื่องมือดังกล่าวจะแจ้งรายงานการเกิดอุบัติเหตุนี้ผ่านระบบสื่อสารโทรศัพท์ไร้สายในรูป แบบ SMS หรือ แสดงบนโทรศัพท์มือถือในรูปแบบโปรแกรมที่สร้างขึ้นเฉพาะ ทันทีเพื่อให้ญาติที่อยู่ห่างไกลหรือแพทย์ประจําตัวได้ทราบและช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยเครื่องรับ-ส่งสัญญาณที่รับสัญญาณแบบ GSM ที่ย่านความถี่ Dual Band 800/1900 MHz หรือ CDMA 2000 อุปกรณ์ดังกล่าวจะมีการรับข้อมูลสัญญาณความเร่งจากโมดูล วัดความเร่ง เพื่อนำสัญญาณดังกล่าวมาวิเคราะห์ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์เครื่องมือนี้ออกแบบโดยใช้โปรแกรมเป็นภาษา C เพื่อวิเคราะห์สัญญาณความเร่งในแนวแกน X, Y, Z จากเซ็นเซอร์ขนาดจิ๋วหรือ Accelerometer เครื่องมือดังกล่าวจะมีการนำสัญญาณการล้ม การนอน การเดิน การวิ่ง มาพิจารณาเปรียบเทียบกับสัญญาณมาตรฐานลักษณะ Real Timeและวิเคราะห์สัญญาณให้เครื่องแจ้งเป็นพฤติกรรมของบุคคลนั้นเพื่อแจ้งให้ผู้ที่คอยสังเกตทราบตลอดเวลา โดยออกแบบให้มีการเชื่อมต่อหรือส่งสัญญาณผ่านระบบ GSM หรือ CDMA ไปยังฝั่งของผู้สังเกตุผู้ป่วย นอกจากนี้ยังได้ออกแบบและพัฒนาให้มี GPS Module เพื่อระบุตำแหน่งของผู้ที่เราดูแลเพื่อที่จะสามารถระบุตำแหน่งกรณีผู้ที่เราดูแลเกิดหลงทางหรืออาการหลงลืม การมีอุปกรณ์ระบุตำแหน่งดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามของญาติได้ เทคโนโลยีของอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษผ่านระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือนี้ ปัจจุบันทั่วโลกอยู่ระหว่างทำการวิจัยและยังไม่มีมี อุปกรณ์ลักษณะดังกล่าววางจําหน่ายจึงมีความเป็นไปได้ในการพัฒนา ออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์เพื่อใช้สำหรับผู้ที่เราห่วงใยและต้องการดูแลพิเศษ ซึ่งนอกจากจะลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในทางสาธารณะสุขของประเทศแล้วยังเป็นการ ส่งเสริมสายใยในสถาบันครอบครัวและเกิดผลดีต่อสังคมโดยรวมของประเทศ

บรรณานุกรม :
อดิสร เตือนตรานนท์ , ถนอม โลมาศ , อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ , วัฒณสิทธิ์ พิมเพา , Adisorn Tuantranont , Tanom Lomas , Anurat Wisitsoraat , Wattanasit Pimpao . (2552). อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษผ่านระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อดิสร เตือนตรานนท์ , ถนอม โลมาศ , อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ , วัฒณสิทธิ์ พิมเพา , Adisorn Tuantranont , Tanom Lomas , Anurat Wisitsoraat , Wattanasit Pimpao . 2552. "อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษผ่านระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อดิสร เตือนตรานนท์ , ถนอม โลมาศ , อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ , วัฒณสิทธิ์ พิมเพา , Adisorn Tuantranont , Tanom Lomas , Anurat Wisitsoraat , Wattanasit Pimpao . "อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษผ่านระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
อดิสร เตือนตรานนท์ , ถนอม โลมาศ , อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ , วัฒณสิทธิ์ พิมเพา , Adisorn Tuantranont , Tanom Lomas , Anurat Wisitsoraat , Wattanasit Pimpao . อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษผ่านระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.