ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบเลขาส่วนตัวอัจฉริยะสำหรับมือถือ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบเลขาส่วนตัวอัจฉริยะสำหรับมือถือ
นักวิจัย : รัฐภูมิ ตู้จินดา , ทัศนีย์ เจริญพร , ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย , ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล , อนันต์ลดา โชติมงคล , รัฐภูมิ นิราศวรรณ , ปรเมษฐ์ ธันวานนท์ , Rattapoom Tuchinda , Thatsanee Charoenporn , Chai Wutiwiwatchai , Nattanun Thatphithakkul , Ananlada Chotimongkol , Ratthapoom Niraswan , Paramet Tanwanont
คำค้น : Artificial Intelligence and signal and image processing , Cell phones , Information technology , Information, computing and communication sciences , Natural language processing (Computer science) , Speech / pattern recognition , Wireless communication systems , การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (คอมพิวเตอร์) , ระบบสารสนเทศ , ระบบสื่อสารไร้สาย , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , โทรศัพท์มือถือ , โทรศัพท์เคลื่อนที่
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4900
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในสังคมปัจจุบันนั้น มีการใช้ข้อมูลมากขึ้นในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อประกอบการตัดสินใจต่างๆ เช่น การตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้ออาจต้องการเลือกสินค้าที่ปลอดสารพิษเมลามีน การตัดสินใจเดินทางเส้นทางไหนอาจจะขึ้นอยู่กับปริมาณการจราจร ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ทำให้ข้อมูลเหล่านี้สามารถถูกค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ต แต่จากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาตินั้นผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีแค่ 9 ล้านคน ในขณะที่ผู้ใช้บริการมือถือมีถึง 28.29 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 47 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งปัญหาหลักของผู้ใช้มือถือในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจนั้นมีอยู่สี่ประการ ประการแรก มือถือส่วนใหญ่สามารถส่งข้อมูลทางเสียง (Voice) และ ข้อความ (sms) ไปถึงเลขหมายปลายทาง แต่ไ่ม่สามารถต่อเข้าอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง ประการที่สอง ข้อมูลเชิงลึกบางอย่างนั้นต้องอาศัยการวิเคราะห์ ติดตาม และ แจ้งผล เช่น ผู้ใช้อาจจะต้องการรู้ราคาทองในเวลาที่ราคาตกไปถึงจุดๆ หนึ่งเพื่อทำการซื้อ ประการที่สาม ทรัพยากรมนุษย์ที่ทำหน้าที่โอเปอเรอเตอร์สามารถทำหน้าที่ค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลเชิงลึก นั้นมีจำนวนจำกัด ประการสุดท้ายนั้นบริการให้ข้อมูลทางมือถือที่มีอยู่นั้น เช่น แจ้งผลกีฬาทาง sms นั้น เป็นบริการแบบจำกัด (Fixed) ผู้ใช้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนบริการให้ยืดหยุ่น (Personalized Customization) ได้ โครงการระบบเลขาส่วนตัวอัจฉริยะสำหรับมือถือ นั้นถูกออกแบบมาแก้ปัญหาสี่ประการข้างต้น เพื่อเปิดช่องทางให้ผู้ใช้มือถือสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลพื้นฐาน ที่ไม่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ เช่น สมุดโทรศัพท์ และ ข้อมูลเชิงลึกที่่ต้องอาศัยการประมวลผลขั้นสูง โดยผสมผสานเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์เสียง (Speech Recognition) ด้านภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) ด้าน การบูรณาการข้อมูล (Information Integration) และ การวางแผนอัจฉริยะ (Artificial Intelligence Planning) ผู้ใช้สามารถถามขอข้อมูลแบบต่างๆ กับระบบเลขาผ่านเสียง หรือ ข้อความโดยโทรศัพท์เข้าหมายเลขกลางซึ่งเชื่อมต่อกับระบบเลขา ระบบเลขาจะทำการตีความและประมวลผลเสียงหรือข้อความเพื่อที่จะดึงข้อมูลจาก แหล่งต่างๆ มาเพื่อตอบคำถามของผู้ใช้ สรุปแล้วระบบเลขาส่วนตัวอัจฉริยะสำหรับมือถือ สำหรับผู้ใช้นั้นจะเพิ่มศักยภาพของการบริการค้นคว้า ข้อมูลพื้นฐานซึ่งเป็นการดึงข้อมูลที่มีอยู่แล้วและเชิงลึก ซึ่งมีการประมวลผลขั้นสูงโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นระยะๆ (monitoring) และแจ้งผลการวิเคราะห์ต่อเมื่อตรงกับเงื่อนไขที่ผู้ใช้กำหนดไว้ สำหรับผู้ให้บริการนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีในโครงการนี้จะช่วยสร้างระบบพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้กับทั้งองค์กรขนาดเล็ก/ใหญ่ที่มีข้อมูลถูกสืบค้นบ่อยโดยอัตโนมัติช่วยเป็นการประหยัดทรัพยากรมนุษย์

บรรณานุกรม :