ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ยางที่มีความบางและมีความหนาสม่ำเสมอด้วยกระบวนการแบบจุ่ม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ยางที่มีความบางและมีความหนาสม่ำเสมอด้วยกระบวนการแบบจุ่ม
นักวิจัย : นิตยา รัตนโสม , ฉวีวรรณ คงแก้ว , จตุพร คงบำรุง , Nittaya Rattanasom , Chaveewan Kongkaew
คำค้น : Engineering and technology , Latex , Materials engineering , Polymers , Rubber , Rubber goods , การจุ่ม , น้ำยางคอมพาวด์ , ผลิตภัณฑ์ยาง , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โพลิเมอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4444
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การผลิตผลิตภัณฑ์ยางด้วยกระบวนการแบบจุ่มนั้นเกี่ยวข้องกับทั้งการทำให้น้ำ ยางคอมพาวด์มีความเสถียรและเสียความเสถียร และการนำน้ำยางธรรมชาติมาใช้งานนั้นจำเป็นที่จะต้องเติมสารเคมี ส่วนในกระบวนการผลิตก็จำเป็นที่จะต้องกวนน้ำยางคอมพาวด์เพื่อป้องกันการตก ตะกอนของสารเคมี ดังนั้นน้ำยางคอมพาวด์จึงต้องมีทั้งความเสถียรต่อแรงเชิงกลและความเสถียรทาง เคมี และเมื่อถึงจุดหนึ่ง อนุภาคของยางจะต้องเสียความเสถียรเพื่อเกิดเป็นฟิล์มที่มีความต่อเนื่องบน แม่พิมพ์ [1] การขาดความสมดุลย์ระหว่างความเสถียรและการเสียความเสถียรของน้ำยางคอมพาวด์ จะมีผลต่อความสม่ำเสมอ ของความหนาและสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์ยางได้ งานวิจัยนี้จะศึกษาเพื่อหาวิธีที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ยางด้วยกระบวนการแบบจุ่ม โดยในเบื้องต้นจะเน้นผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัย ที่มีความหนาสม่ำเสมอและมีคุณภาพดี ซึ่งในการทดลองนี้จะเตรียมผลิตภัณฑ์ยางดังกล่าวด้วย เครื่องจุ่มอัตโนมัติสำหรับใช้ในห้องทดลองแต่มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับ เครื่องจุ่มที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และจะศึกษาผลของตัวแปรต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อความสม่ำเสมอของความหนาของผลิตภัณฑ์ ตัวแปรที่จะศึกษาได้แก่ อุณหภูมิในการจุ่ม ความหนืดของน้ำยาง ปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ำยาง ระยะเวลาบ่มตัวของน้ำยาง เวลาที่น้ำยางเปลี่ยนสภาพเป็นเจล ความเสถียรต่อแรงเชิงกลและความเสถียรทางเคมีของน้ำยางคอมพาวด์ อุณหภูมิและเวลาในการวัลคาไนซ์ ฟิล์มยาง รวมทั้งผลของความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงของแม่พิมพ์ในถังจุ่ม องศาในการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงของแม่พิมพ์ในถังจุ่ม และการกวนน้ำยางคอมพาวด์ในถังจุ่ม และในที่สุดจะเตรียมผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัยที่มีความหนา ? 0.05 มิลลิเมตร Production of latex-dipped articles involves stabilization as well as destabilization of the latex compound. In any latex applications, both mechanical and chemical stability are important since during processing addition of chemicals and stirring of latex compound are involved. At some point, the rubber particles must be eventually destabilized to form a continuous film on the former [1]. The imbalance of stability and destability of the latex compound can affect the thickness uniformity and properties of the rubber articles. The objectives of this research are to produce uniform thickness and good quality of thin-walled latex-dipped articles, esp., condom. The rubber article will be prepared by using automatic dipping machine having efficiency comparable to that used in the factory. Factors affecting the thickness uniformity and properties rubber article will be elucidated. The variables are dipping temperature, viscosity of latex compound, total solid content, maturation time, gel time, mechanical stability and chemical stability of latex compound and vulcanization temperature and time. In addition, effect of velocity of former’s movement, configuration of former’s movement and stirring of latex compound will be also investigated. Finally, the production of condom having thickness about or less than 0.05 mm will be also attempted.

บรรณานุกรม :
นิตยา รัตนโสม , ฉวีวรรณ คงแก้ว , จตุพร คงบำรุง , Nittaya Rattanasom , Chaveewan Kongkaew . (2548). การศึกษาเพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ยางที่มีความบางและมีความหนาสม่ำเสมอด้วยกระบวนการแบบจุ่ม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นิตยา รัตนโสม , ฉวีวรรณ คงแก้ว , จตุพร คงบำรุง , Nittaya Rattanasom , Chaveewan Kongkaew . 2548. "การศึกษาเพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ยางที่มีความบางและมีความหนาสม่ำเสมอด้วยกระบวนการแบบจุ่ม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นิตยา รัตนโสม , ฉวีวรรณ คงแก้ว , จตุพร คงบำรุง , Nittaya Rattanasom , Chaveewan Kongkaew . "การศึกษาเพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ยางที่มีความบางและมีความหนาสม่ำเสมอด้วยกระบวนการแบบจุ่ม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
นิตยา รัตนโสม , ฉวีวรรณ คงแก้ว , จตุพร คงบำรุง , Nittaya Rattanasom , Chaveewan Kongkaew . การศึกษาเพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ยางที่มีความบางและมีความหนาสม่ำเสมอด้วยกระบวนการแบบจุ่ม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.