ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาสารข้นโพลิเมอร์แบบต่อของแป้งมันสำปะหลังและกรดอะคริลิกสำหรับหมึกพิมพ์สกรีนระบบน้ำ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาสารข้นโพลิเมอร์แบบต่อของแป้งมันสำปะหลังและกรดอะคริลิกสำหรับหมึกพิมพ์สกรีนระบบน้ำ
นักวิจัย : สุดา เกียรติกำจรวงศ์ , ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์ , สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ , Suda Kiatkamjornwong , Chairat Wiwatharrapan , Supaporn Noppkundilograt
คำค้น : Acrylic acid , Cassava starch , Copolymers , Engineering and technology , Materials engineering , Polymers , Water-based Screen Printing Inks , กรดอะคริลิก , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , หมึกพิมพ์สกรีนระบบน้ำ , แป้งมันสำะปะหลัง , โพลิเมอร์ผสม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4330
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โพลิเมอร์ร่วมระหว่างแป้งมันสำปะหลังและกรดอะคริลิกสามารถนำมาประยุกต์ได้ หลายชนิด ขึ้นอยู่กับน้ำหนักโมเลกุลของสายโซ่โพลิเมอร์ของกรดอะคริลิกที่เข้าไปต่อที่ สายโซ่โพลิเมอร์ของแป้งมันสำปะหลัง การกำหนดน้ำหนักโมเลกุลของโพลิอะคริเลตทำได้โดยควบคุมสภาวะการเกิดปฏิกิริยา ร่วมระหว่างกรดอะคริลิกและแป้งมันสำปะหลัง โดยมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารเริ่มต้นปฏิกริยา และกรดแอสคอร์บิกเป็นสารเร่งปฏิกริยาสภาวะที่ต้องศึกษาได้แก่ ปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ปริมาณของกรดแอสคอร์บิก สภาวะความเป็นกรดเบสอุณหภูมิการเกิดปฏิกริยา อัตราส่วนระหว่างแป้งมันสำปะหลังและกรดอะคริลิก ขั้นตอนในการเตรียมสารข้นชนิดคล้ายคลึงกับการเตรียมสารโพลิเมอร์ดูดน้ำ ระหว่างแป้งมันสำปะหลังและอะคริโลไนทริล แต่กรดอะคริลิกมีข้อดีกว่าอะคริโลไนทริลที่ให้สารที่มีความหนืดต่ำลง จึงทำให้ทำงานง่ายขึ้น การศึกษาลักษณะของสารข้นนี้ทำได้โดยการศึกษาตัวแปรทางกราฟต์ ตรวจสอบตัวแปรทาง กราฟต์คือใช้ IR เพื่อตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันและพิสูจน์การเกิดกราฟต์ GPC เพื่อตรวจหาน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยและการกระจายตัวของสายโซ่ที่กราฟต์ Thermal analyser เพื่อหา T ของสารข้น และ Brookfield Viscometer เพื่อวัดความหนืดของสารข้น สารข้นที่เตรียมได้นี้นำไปแทนที่สารข้นโซเดียมอัลจิเนต ที่ทำหน้าที่เป็นสารพาและสารยึดผิวในสูตรหมึกพิมพ์สกรีนระบบน้ำสำหรับการ พิมพ์ผ้าฝ้ายได้ดี นำสารข้นที่ได้มาผลิตสูตรหมึกพิมพ์สกรีนระบบน้ำ โดยเปรียบเทียบกับสารข้นโซเดียมอัลจิเนตในสูตรเดียวกันที่มีสีย้อมและสาร เติมแต่งอื่นให้เหมาะสมกับการพิมพ์สกรีน ตรวจสอบลักษณะการไหลและสภาพพิมพ์ได้ของหมึกพิมพ์ วัดค่าความละเอียดการกระจายตัวของหมึกพิมพ์และความเข้มข้นของสีด้วยสเปกโทร โฟโตมิเตอร์ พิมพ์หมึกพิมพ์สกรีนระบบน้ำบนผ้าฝ้ายและทดสอบพฤติกรรมการใช้งานประจำวันคือ ความทนทานของผ้าพิมพ์นี้ ต่อเหงื่อเทียม การซัก การขัดถู และแสงแดดตามมาตรฐานสากล The applications of hydrolyzed cassava starch-g-poly(acrylic acid) are in widespread use depending mainly on molecular weights and its distribution of the grafted polyacrylate onto the cassava starch backbones and other grafting parameters. Basically, the molecular weights of the grafts are controlled by conditions of the graft copolymerization. Important conditions understudy are concentrations of H2O2 as an initiator and ascorbic acid as a coinintiator, pH of the reaction, temperature, and cassava starch-to-ascorbic acid ratio. The preparative procedure for the thickener is somewhat similar to that for high-water absorbing polymers synthesized with acrylonitrile (1-4,6). Advantage of using acrylic acid as a grafting monomer over acrylonitrile is the reduced viscosity attained from the former which eases working processes. Characterization of the thickener will be carried out in terms of grafting parameters:uses of an IR technique for detection of functional groups and a proof of the graft reaction; a GPC method for determination of molecular weights and distribution of the graft polymer; a thermal analysis for T; and a Brookfield viscometer for measuring viscosity of the thickener. The thickener of the hydrolyzed cassava starch-g-poly(acrylic acid) to be prepared is used as a substitution for sodium alginate, a conventional thickener for textile printing inks on cotton. Wath-based screen printing inks are prepared in comparison with the conventional thickener in formulations containing dyestuff and other additives for screen printing. Evaluations of the inks are the extent of fineness of grind by a grind gauge, flow property by a viscometer and printability by an IGT printability tester, color measurement for colorimetric values and concentration of the dye on cotton by a reflection spectrophotometer. Printed cottons are tested for performance stability in resistance to artificial sweat, washing, abrasive rubbing, and sun light based on relevant international standards.

บรรณานุกรม :
สุดา เกียรติกำจรวงศ์ , ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์ , สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ , Suda Kiatkamjornwong , Chairat Wiwatharrapan , Supaporn Noppkundilograt . (2539). การวิจัยและพัฒนาสารข้นโพลิเมอร์แบบต่อของแป้งมันสำปะหลังและกรดอะคริลิกสำหรับหมึกพิมพ์สกรีนระบบน้ำ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุดา เกียรติกำจรวงศ์ , ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์ , สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ , Suda Kiatkamjornwong , Chairat Wiwatharrapan , Supaporn Noppkundilograt . 2539. "การวิจัยและพัฒนาสารข้นโพลิเมอร์แบบต่อของแป้งมันสำปะหลังและกรดอะคริลิกสำหรับหมึกพิมพ์สกรีนระบบน้ำ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุดา เกียรติกำจรวงศ์ , ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์ , สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ , Suda Kiatkamjornwong , Chairat Wiwatharrapan , Supaporn Noppkundilograt . "การวิจัยและพัฒนาสารข้นโพลิเมอร์แบบต่อของแป้งมันสำปะหลังและกรดอะคริลิกสำหรับหมึกพิมพ์สกรีนระบบน้ำ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2539. Print.
สุดา เกียรติกำจรวงศ์ , ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์ , สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ , Suda Kiatkamjornwong , Chairat Wiwatharrapan , Supaporn Noppkundilograt . การวิจัยและพัฒนาสารข้นโพลิเมอร์แบบต่อของแป้งมันสำปะหลังและกรดอะคริลิกสำหรับหมึกพิมพ์สกรีนระบบน้ำ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2539.