ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานแสงด้วยฟิล์มบางโพลิเมอร์และออกไซด์ของโลหะ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานแสงด้วยฟิล์มบางโพลิเมอร์และออกไซด์ของโลหะ
นักวิจัย : ชัญชณา ธนชยานนท์ , ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ , สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ , Jose Hodak , Joydeep Dutta , Renu Sharma , ศรเทพ วรรณรัตน์ , Chanchana Thanachayanont , Teerakiat Kerdcharoen , Somboon Sahasithiwat
คำค้น : Engineering and technology , Materials engineering , Metallic oxides , Oxides , Photons , Polymers , Thin films , พลังงานแสง , ฟิล์มบาง , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โพลิเมอร์ , โลหะออกไซด์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4288
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบันประชากรโลกกำลังประสบปัญหาการเก็บเกี่ยวพลังงานที่มีอยู่รอบ ตัวอย่างมีประสิทธิภาพ และพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลมากเกินไป โครงการฯ นี้เสนอที่จะเก็บเกี่ยวพลังงานแสงโดยวัสดุกึ่งตัวนำโพลิเมอร์และออกไซด์ของ โลหะ เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและเพื่อใช้งานทางเคมี สาเหตุที่ไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้หันมาให้ความสำคัญกับวัสดุ กึ่งตัวนำทางเลือกใหม่นี้เนื่องจากมีการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์สมบัติทาง กายภาพ ทางแสง และทางไฟฟ้าจนทำให้สามารถวิเคราะห์สมบัติความเป็นวัสดุกึ่งตัวนำของวัสดุ ใหม่ ๆ ได้ในดีระดับหนึ่งจนชี้ให้เห็นว่า น่าจะสามาตรนำวัสดุกึ่งตัวนำทางเลือกใหม่นี้มาใช้ประโยชน์เพื่อเสริมวัสดุ กึ่งตัวนำที่มีการใช้งานมาแล้ว อย่างไรก็ตามความเข้าใจถึงวิธีที่จะควบคุมโครงสร้างทางกายภาพ เช่นลักษณะสัณฐาน ความหนาแน่นในการโด๊ป และความสามารถในการเคลื่อนที่ได้ของอิเล็กตรอนและโฮล และความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผลึกและโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ อย่างแท้จริงเท่านั้นที่จะทำให้สามารถนำวัสดุกึ่งตัวนำทางเลือกใหม่เหล่านี้ มาใช้เก็บเกี่ยวพลังงานได้อย่างเหมาะสม โครงการฯ นี้จะใช้วิธีทางเคมี ซึ่งมีต้นทุนการสังเคราะห์ราคาถูกกว่าเทคนิคที่ใช้สุญญากาศ สังเคราะห์วัสดุโพลิเมอร์กึ่งตัวนำ MEH-PPV และอนุภาคออกไซด์ของโลหะ 2 ชนิดคือ ZnO และ SnO2 โดยจะวิเคราะห์โครงสร้างผลึก และสมบัติทางกายภาพ เพื่อนำไปคำนวนหาโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้โครงการฯ จะซื้อโพลิเมอร์กึ่งตัวนำชนิดอื่น ๆ อีก 4 ชนิดมาลองขึ้นรูปเป็นฟิล์มบาง วิเคราะห์ และสร้างอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานจากวัสดุที่ศึกษา Now with energy crisis we are facing, energy from other sources rather than fossil fuels is highly in demand. This project proposes to harvest photon energy using semiconducting polymers and metal oxide particles. These materials have recently been found to posses semiconductors’ behaviors while can be synthesized and fabricated with lower cost than conventional solid-state semiconductors. The main obstacles to the full utilization of these materials are the lack of understanding of how to synthesize good enough materials. This task can be accomplished by a thorough characterization and understanding of physical, optical and electrical properties of the materials. In this project, wet chemical systhesis techniques will be employed to synthesis semiconducting polymer MEH-PPV and semiconductings particles of ZnO and SnO2. A thorough characterization of atomic structure and physical properties of the materials will be conducted and used to calculate for electronic structures of the materials. Moreover, 4 other types of semiconducing polymers will be purchased and fabricated as thin films and used to fabricate energy harvesting devices

บรรณานุกรม :
ชัญชณา ธนชยานนท์ , ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ , สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ , Jose Hodak , Joydeep Dutta , Renu Sharma , ศรเทพ วรรณรัตน์ , Chanchana Thanachayanont , Teerakiat Kerdcharoen , Somboon Sahasithiwat . (2551). โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานแสงด้วยฟิล์มบางโพลิเมอร์และออกไซด์ของโลหะ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชัญชณา ธนชยานนท์ , ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ , สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ , Jose Hodak , Joydeep Dutta , Renu Sharma , ศรเทพ วรรณรัตน์ , Chanchana Thanachayanont , Teerakiat Kerdcharoen , Somboon Sahasithiwat . 2551. "โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานแสงด้วยฟิล์มบางโพลิเมอร์และออกไซด์ของโลหะ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชัญชณา ธนชยานนท์ , ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ , สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ , Jose Hodak , Joydeep Dutta , Renu Sharma , ศรเทพ วรรณรัตน์ , Chanchana Thanachayanont , Teerakiat Kerdcharoen , Somboon Sahasithiwat . "โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานแสงด้วยฟิล์มบางโพลิเมอร์และออกไซด์ของโลหะ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
ชัญชณา ธนชยานนท์ , ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ , สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ , Jose Hodak , Joydeep Dutta , Renu Sharma , ศรเทพ วรรณรัตน์ , Chanchana Thanachayanont , Teerakiat Kerdcharoen , Somboon Sahasithiwat . โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานแสงด้วยฟิล์มบางโพลิเมอร์และออกไซด์ของโลหะ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.