ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างต้นแบบเครื่องสับต้นข้าวโพด

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างต้นแบบเครื่องสับต้นข้าวโพด
นักวิจัย : บรรลุ ชมไชย , สุขุม โชติช่วงมณีรัตน์ , โชคชัย เอกทัศนาวรรณ , Banlu Chomchai , Sukum Chotechaungmanirat , Chokechai Aekatasanawan
คำค้น : Agricultural machinery , Engineering and technology , Mechanical and industrial engineering , Mechanical technology , Prototypes, Engineering , ต้นแบบ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เครื่องจักรกลการเกษตร , เครื่องสับต้นข้าวโพด
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4243
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคนม กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งมีผลให้โคเนื้อมีการเจริญเติบโตช้าลงและโคนมปริมาณน้ำนมลดลงทำให้ เกษตรกรมีรายได้น้อยลง ประกอบกับปัจจุบันเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับทำทุ่ง หญ้าเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งจำนวนปริมาณโคก็เพิ่มขึ้นทุกปีทำให้ความต้องการอาหารในช่วงหน้าแล้ง ยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้น ซึ่งเป็นช่วงที่หาอาหารสัตว์ยากขึ้น ทางออกทางหนึ่งคือ การทำหญ้าหมัก เช่น การใช้ต้นข้าวโพด ข้าวฟ่าง หญ้าไข่มุก ฯลฯ มาหั่นให้เป็นท่อนแล้วหมักเก็บไว้ ให้สัตว์กินในช่วงหน้าแล้ง ในการที่จะหั่นหรือสับต้นพืชดังกล่าวในปริมาณมากทำให้เสียเวลาและแรงงานมาก ในปัจจุบันมีปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานทำให้ต้นทุนที่จะใช้จ้างแรงงานสูง ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องทุ่นแรงเข้ามาช่วย คือเครื่องสับ เพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่ายในการสับหรือ หั่นต้นข้าวโพด หรือ สับต้นพืชอื่น ๆ ที่ลำต้นแข็งให้สัตว์กิน และยังสามารถนำไปใช้สับต้นข้าว โพด เพื่อใช้ในงานวิจัยของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ วิธีการวิจัยเพื่อสร้างเครื่องต้นแบบของเครื่องสับต้นข้าวโพดดังกล่าว โดยวิธีการรวบรวมข้อมูลของเครื่องสับชนิดต่าง ๆ และหาข้อบกพร่องเพื่อนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการนำมาใช้สับต้นข้าวโพดโดย มุ่งเน้น ลักษณะดังต่อไปนี้ 1) ความได้เปรียบเชิงกลให้ได้มากที่สุด 2) ใช้เครื่องต้นกำลังไม่เกิน 5 แรงม้า 3) ชิ้นส่วนเครื่องสับไม่ซับซ้อน เกษตรกรสามารถซ่อมเองได้ 4) วัสดุที่นำมาประกอบ เครื่องสับ เช่น เหล็กรูปพรรณ สกรู มู่เล่ย์ ฯลฯ จะใช้ระบบมาตรฐานที่ผลิตขึ้นในเมืองไทย ซึ่งหาซื้อ เปลี่ยนได้ง่าย 5) สามารถปรับแต่งหรือดัดแปลงนำไปใช้สับต้นพืชอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ต้นข้าวโพดก็ได้ 6) สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 7) มีความปลอดภัยสูงในขณะปฏิบัติงาน Both dairy and cattle farmers are facing shortage of forage. Therefore. low yield in meat and milk is common. This is partly due to too small farm size of most dairy and cattle farmers. Furthermore, both dairy cows and cattle are increasing in number. This makes the problem more severe, expecially in dry season.

บรรณานุกรม :
บรรลุ ชมไชย , สุขุม โชติช่วงมณีรัตน์ , โชคชัย เอกทัศนาวรรณ , Banlu Chomchai , Sukum Chotechaungmanirat , Chokechai Aekatasanawan . (2546). การสร้างต้นแบบเครื่องสับต้นข้าวโพด.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บรรลุ ชมไชย , สุขุม โชติช่วงมณีรัตน์ , โชคชัย เอกทัศนาวรรณ , Banlu Chomchai , Sukum Chotechaungmanirat , Chokechai Aekatasanawan . 2546. "การสร้างต้นแบบเครื่องสับต้นข้าวโพด".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บรรลุ ชมไชย , สุขุม โชติช่วงมณีรัตน์ , โชคชัย เอกทัศนาวรรณ , Banlu Chomchai , Sukum Chotechaungmanirat , Chokechai Aekatasanawan . "การสร้างต้นแบบเครื่องสับต้นข้าวโพด."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
บรรลุ ชมไชย , สุขุม โชติช่วงมณีรัตน์ , โชคชัย เอกทัศนาวรรณ , Banlu Chomchai , Sukum Chotechaungmanirat , Chokechai Aekatasanawan . การสร้างต้นแบบเครื่องสับต้นข้าวโพด. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.