ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมการซึมผ่านของกาซโดยมอร์โฟโลยีของโพลิแลคติกแอสิทฟิล์ม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมการซึมผ่านของกาซโดยมอร์โฟโลยีของโพลิแลคติกแอสิทฟิล์ม
นักวิจัย : ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล , Rittirong Pruthtikul
คำค้น : Engineering and technology , Materials engineering , Polylactic acid , Polylactides , Polymers , Thermoplastics , บรรจุภัณฑ์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โพลิแลคติกแอสิท , โพลิแลคไทด์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โพลิแลคติกแอสิท (PLA) หรือโพลิแลคไทด์ เป็นเทอร์โมพลาสติกโพลิเมอร์ที่เข้ากับร่างกายได้ และสามารถย่อยสลายได้โดยกระบวนการธรรมชาติ ซึ่งโพลิเมอร์ชนิดนี้ได้ถูกนำมาใช้อย่างหลากหลายในวงการแพทย์ เช่นทำไหมละลาย1 วัสดุเสริมกระดูก2,3 และการนำมาใช้เพื่อการควบคุมการแพร่ของยาสู่ร่างกายในปริมาณที่ต้องการ4,5 นอกจากนี้โพลิแลคติกแอสิทยังได้รับความสนใจในฐานะพลาสติกที่สามารถ สังเคราะห์ได้จากพืชซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทดแทนได้6 ต่างจากพลาสติกส่วนใหญ่ที่จะต้องสังเคราะห์จากแหล่งน้ำมันและกาซธรรมชาติที่ มีอยู่จำกัด ทำให้โพลิแลคติกแอสิทถูกมองว่าเป็น “พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม” และมีการคาดการณ์ว่าโพลิแลคติกแอสิทจะเป็นเทอร์โมพลาสติกที่มีความสำคัญ ยิ่งๆขึ้นในอนาคตต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศเกษตรกรรมเช่นประเทศไทย ที่มีความได้เปรียบในด้านวัตถุดิบในการสังเคราะห์โพลิแลคติกแอสิท เมื่อบริษัท Cargill Dow เริ่มเดินหน้าผลิตโพลิแลคติกแอสิทในโรงงานขนาดใหญ่ในมลรัฐเนบราสกา สหรัฐอเมริกา ด้วยกำลังการผลิต 140,000 ตันต่อปีในปลายปี 2001 โพลิแลคติกแอสิทกลายเป็นเทอร์โมพลาสติกที่มีการทำวิจัยกันอย่างกว้างขวาง และ บริษัท Cargill Dow ก็ได้ผลิตโพลิแลคติกแอสิทเพื่อการใช้งานจริงในรูปของบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อย สลายได้ สามารถปลูกและสังเคราะห์ขึ้นได้ใหม่จากข้าวโพด อย่างไรก็ดีการวิจัยโพลิแลคติกแอสิทสำหรับบรรจุภัณฑ์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น เท่านั้น และเทคโนโลยีต่างๆที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนสมบัติของโพลิแลคติกแอสิท เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ก็ยังเป็นหัวข้อการวิจัยที่เป็นที่สนใจของนักวิจัยทั่วโลก เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางเทคโนโลยีสำหรับรองรับการเติบโตของโพลิแล คติกแอสิทในอนาคต โครงการวิจัยนี้จะมุ่งเน้นไปยังการควบคุมโครงสร้างผลึกและการซึมผ่านของกาซอ อกซิเจนในโพลิแลคติกแอสิท โดยกรรมวิธีการผสมและการขึ้นรูปพลาสติก เพื่อให้ได้โครงสร้างผลึกและสมบัติการซึมผ่านของกาซที่เหมาะสมสำหรับบรรจุ ภัณฑ์อาหารที่ผลิตขึ้นในประเทศต่อไป Polylactic acids or polylactides are well known as hydrodegradable and biocompatible thermoplastics. Lactic acid based polymers are of interest in medical applications such as surgical sutures1, implants for bone fixation2,3 and controlled release systems.4,5 Perhaps most importantly, this family of polymers has received attention since the monomers can be derived from carbohydrates, which are constituents of renewable agricultural sources6 unlike other polymers, which are synthesized from natural oil and gas. For these particular reasons, polylactic acids have been seen as “green plastics” and many have forecasted the importance of this family of thermoplastics would greatly increased as we leap into the future, especially for an agricultural-base country like Thailand with abundant sources of agricultural products. When Cargill Dow company started its commercial-scale plant for polylactic acid production in Nebraska, USA in 2001 with the capacity of 140,000 tons, polylactic acid had been introduced to the market in the form of “green packaging” from corn, a renewable source. Polylactic acid has become more available for research and researchers all over the world are working to find new technologies for polylactic acid packaging. In this relatively new area of research and development, our research team intends to gain more knowledge and understanding about controlling the morphology of polylactic acid film, which in turn will give us the ability to alter many physical properties including mechanical properties and gas permeability. Such knowledge can be applied for suitable packaging applications elevating the competitiveness of Thai packaging industry.

บรรณานุกรม :
ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล , Rittirong Pruthtikul . (2551). การควบคุมการซึมผ่านของกาซโดยมอร์โฟโลยีของโพลิแลคติกแอสิทฟิล์ม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล , Rittirong Pruthtikul . 2551. "การควบคุมการซึมผ่านของกาซโดยมอร์โฟโลยีของโพลิแลคติกแอสิทฟิล์ม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล , Rittirong Pruthtikul . "การควบคุมการซึมผ่านของกาซโดยมอร์โฟโลยีของโพลิแลคติกแอสิทฟิล์ม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล , Rittirong Pruthtikul . การควบคุมการซึมผ่านของกาซโดยมอร์โฟโลยีของโพลิแลคติกแอสิทฟิล์ม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.