ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฟิล์มบรรจุภัณฑ์นาโนคอมโพสิท สำหรับป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฟิล์มบรรจุภัณฑ์นาโนคอมโพสิท สำหรับป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน
นักวิจัย : ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล , อทิตย์สา เพ็ชรสุข , Rittirong Pruthtikul , Atitsa Petchsuk
คำค้น : Engineering and technology , Food , Food containers , Food preservatives , Materials engineering , Oxidation , Packaging , Polymers , Preservation , Thin films , การยืดอายุ , บรรจุภัณฑ์อาหาร , ฟิล์มบาง , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , ออกซิเดชัน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3967
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สืบเนื่องจากแนวนโยบายของภาครัฐ ที่มีการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น “ครัวของโลก” ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ทั้งสำหรับการบริโภคที่ปลอดภัยภายในประเทศ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปเพื่อ การส่งออก ในแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วย เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีมูลค่าการส่งออกถึง 357,922 ล้านบาท1 นับเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญที่สุดของประเทศ โดยบรรจุภัณฑ์เป้าหมายจะต้องมีสมบัติในการรักษาคุณภาพของอาหารภายในให้ได้ ระยะเวลานาน คงความสดใหม่และความสะอาดไปจนถึงมือผู้บริโภค จึงต้องมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้มีสมบัติที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการในการใช้งาน เทคโนโลยีฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารในปัจจุบันมีหลากหลายแนวทาง ล้วนแล้วแต่สำคัญและเป็นที่ต้องการสำหรับประเทศเกษตรกรรมอย่างประเทศไทยทั้ง สิ้น โดยในโครงการวิจัยนี้จะมุ่งเน้นไปที่ฟิล์มบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันการซึมผ่าน ของออกซิเจนเป็นหลัก ฟิล์มดังกล่าวจะสามารถยืดอายุของอาหารแปรรูป แก้ปัญหาการออกซิเดชันที่เกิดขึ้นกับอาหาร อันเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีและรส การเหม็นหืนของอาหารที่มีไขมัน และนอกจากนี้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจนยังสามารถ กำจัดแมลงหรือสิ่งมีชีวิตอื่นที่ปนเปื้อนในอาหาร ตลอดจนยับยั้งแอโรบิดแบคทีเรีย และเชื้อราได้อีกด้วย อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดสำหรับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ According to the government policy to position Thailand as the “kitchen of the world”, there are several urgent needs for advanced packaging both for food safety and value-added products. The development in packaging can become one of the basis supporting the agricultural and food segments of Thailand. With exporting value of 357,922 million baths in food industry alone, packaging technology can easily prove its importance as one of the main aspects in stemming the competitiveness of Thailand in the world market. The targeted packaging for Thailand’s food industry must be able to keep the content fresh and safe with reasonable shelf-life. New technology for packaging is also needed for more specific functions in demand nowadays. There are so many new technologies in food packaging emerged recently, most of them are needed for agricultural-base country like Thailand. This project will focus on the oxygen barrier film. Such film can extend the shelf-life of processed food, prevent food oxidation, which is the main cause of the off-taste and off-color, oil and fat rancidity in food, and also prevent mold growth, insect growth and aerobic bacteria. We strongly believe that this project can remarkably improve the quality of Thai products and build a competitive edge for the food industry of Thailand.

บรรณานุกรม :
ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล , อทิตย์สา เพ็ชรสุข , Rittirong Pruthtikul , Atitsa Petchsuk . (2551). ฟิล์มบรรจุภัณฑ์นาโนคอมโพสิท สำหรับป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล , อทิตย์สา เพ็ชรสุข , Rittirong Pruthtikul , Atitsa Petchsuk . 2551. "ฟิล์มบรรจุภัณฑ์นาโนคอมโพสิท สำหรับป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล , อทิตย์สา เพ็ชรสุข , Rittirong Pruthtikul , Atitsa Petchsuk . "ฟิล์มบรรจุภัณฑ์นาโนคอมโพสิท สำหรับป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล , อทิตย์สา เพ็ชรสุข , Rittirong Pruthtikul , Atitsa Petchsuk . ฟิล์มบรรจุภัณฑ์นาโนคอมโพสิท สำหรับป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.