ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดประกอบเมมเบรนอิเล็กโทรดและโพลลาร์เพลตสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดประกอบเมมเบรนอิเล็กโทรดและโพลลาร์เพลตสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
นักวิจัย : ถิรพัฒน์ วิลัยทอง , กลยุทธ ปัญญาวุธโธ , มิญช์ เมธีสุวกุล , ฐปนีย์ สารครศรี , Thiraphat Vilaithong , Konlayutt Punyawudho , Thapanee Sarakonsri
คำค้น : Chemical science , Chemistry technology , Electrochemistry , Proton exchange membrane fuel cells , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3925
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยการพัฒนาโพลาร์เพลต และ ชุดประกอบเมมเบรนอิเล็กโทรด แบ่งออกเป็น 2 งานหลักๆ กล่าวคือ ๑) การพัฒนาโพลลาร์เพลต และ ๒) การพัฒนาชุดประกอบเมมเบรนอิเล็กโทรด โดยการใช้เทคนิคการเคลือบผิว และ/หรือ การฝัง ลงบนพื้นผิวที่ต้องการ โดยที่ วิธีการเคลือบแบบฝังไอออน, วิธีอิเล็กโตรเลตเพลตติ้ง และคอมโพสิตพอลลิเมอร์ ได้รับเลือกให้เป็นวิธีการเคลือบเพื่อปรับปรุงพื้นผิวของโพลลาร์เพลต เพื่อลดความต้านทานกระแสไฟฟ้าระหว่างโพลาร์เพลตและขั้วอิเล็กโทรด และลดปริมาณการปนเปื้อนของโลหะในอิเล็กโทรดขณะอยู่ภายใต้สภาวะการทำงานที่ เป็นกรดสูง โดยใช้ ทอง ไททาเนียม และ คาร์บอน ในการเคลือบผิว ปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น ความหนาของการเคลือบ/ฝัง, วิธีการเคลือบ/ฝัง ความข้มขัน และ วัสดุที่ใช้เคลือบ/ฝัง จะถูกควบคุมและทวนสอบ ในขณะที่อิเล็กโทรดจะได้รับการเตรียมโดยวิธีสกรีนปริ้นติ้ง และนำมาประกอบเป็นชุดประกอบเมมเบรนอิเล็กโทรดโดยการกดอัดด้วยความร้อน องค์ประกอบและสัดส่วนของหมึกสำหรับอิเล็กโทรดจะได้รับการทดสอบ นอกจากนี้คุณสมบัติทางกายภาพของหมึกอิเล็กโทรดก็จะได้รับการทดสอบด้วย เงื่อนไขในการสกรีนส่งผลต่อคุณภาพและการเกาะติดของหมึกอิเล็กโทรดบนแผ่นรองรับอิเล็กโทรดที่ได้เมื่อกดอัดด้วยความร้อนกับแผ่นเมมเบรนเป็นชุดประกอบเมมเบรน อิเล็กโทรด โพลลาร์เพลตที่ได้รับการปรับปรุงพื้นผิวแล้ว และชุดประกอบเมมเบรนอิเล็กโทรด จะถูกนำมาทดสอบด้วยเครื่องมือวิเคราะห์พื้นผิว เช่น SEM และ TEM จากนั้นตัวอย่างการเคลือบฝังของทั้งโพลลาร์เพลตและชุดประกอบเมมเบรนอิเลคโทรดจะถูกนำมาประกอบเป็นเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเซลล์เดียว เพื่อทำการวัดประสิทธิภาพ เพื่อที่จะหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดที่จะนำมาเป็นโพลลาร์เพลตและชุดประกอบ เมมเบรนอิเลคโทรด We propose to develop 1) polar plate or gas flow field and 2) membrane electrode assembly (MEA) in polymer electrolyte membrane fuel cell (PEMFC). The first article concerns that surface’s polar plate will be modified by ion implantation , electro-less plating and composite polymer to diminish electron resistivity between electrode and polar plate, and for forestalling contamiation in the electode due to the extreme acidic environment during fuel cell opperating. Gold, titanium and carbon will be prefered the coating agents onto aluminum alloy or stainless steel substrate. Proceture, thickness and material incline to be the significant parameters, which predominantly affect the modified polar plates. Membrane Electrode Assembly (MEA), the re-dox reaction takes place, is the essential part in PEM fuel cell. Screening method, the conveniently and tentatively industrial practical, will prepare the electrode that will later be fabricated and become MEA by hot pressing. Screening electrode has a result stemming from electrod ink. Those inks will be investigated with their composition and ratio. Also their physical properties will be examined. Screening proceture will be controlled and trackable that affects the qualilative product espeically the retainable property. Consequently, each sample will be thoughtfully characterized by surface analyzer such as TEM and SEM. Single cell will be fabricated and the fuel cell performace will be analyzed in the term of V-I and P-I curve looking for the most proper condition.

บรรณานุกรม :
ถิรพัฒน์ วิลัยทอง , กลยุทธ ปัญญาวุธโธ , มิญช์ เมธีสุวกุล , ฐปนีย์ สารครศรี , Thiraphat Vilaithong , Konlayutt Punyawudho , Thapanee Sarakonsri . (2549). การพัฒนาชุดประกอบเมมเบรนอิเล็กโทรดและโพลลาร์เพลตสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ถิรพัฒน์ วิลัยทอง , กลยุทธ ปัญญาวุธโธ , มิญช์ เมธีสุวกุล , ฐปนีย์ สารครศรี , Thiraphat Vilaithong , Konlayutt Punyawudho , Thapanee Sarakonsri . 2549. "การพัฒนาชุดประกอบเมมเบรนอิเล็กโทรดและโพลลาร์เพลตสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ถิรพัฒน์ วิลัยทอง , กลยุทธ ปัญญาวุธโธ , มิญช์ เมธีสุวกุล , ฐปนีย์ สารครศรี , Thiraphat Vilaithong , Konlayutt Punyawudho , Thapanee Sarakonsri . "การพัฒนาชุดประกอบเมมเบรนอิเล็กโทรดและโพลลาร์เพลตสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
ถิรพัฒน์ วิลัยทอง , กลยุทธ ปัญญาวุธโธ , มิญช์ เมธีสุวกุล , ฐปนีย์ สารครศรี , Thiraphat Vilaithong , Konlayutt Punyawudho , Thapanee Sarakonsri . การพัฒนาชุดประกอบเมมเบรนอิเล็กโทรดและโพลลาร์เพลตสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.