ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา
นักวิจัย : ทรงกลด จารุสมบัติ , Salim Hiziroglu , ธีระ วีณิน , อำไพ เปี่ยมอรุณ , วรกิจ สุนทรบุระ , ปิยะวดี บัวจงกล , วัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์ , Songklod Jarusombuti , Teera Veenin , Ampai Piemarun , Worakit Soontonbura , Piyawadee Bauchongkol , Vallayuth Fueangvivat
คำค้น : Engineering and technology , Fiber cement , Materials engineering , Polymers , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , แผ่นใยซีเมนต์ , แผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ , ไม้ยางพารา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3910
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบันประเทศไทย ถือว่าไม้ยางพาราเป็นไม้เศรษฐกิจ ที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากในอุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทย จะใช้ไม้ยางพาราถึง 80% เพราะว่าไม้ยางพารา เป็นไม้มีต้นทุนถูกเมื่อเปรียบเทียบกับไม้ชนิดอื่น ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แต่ในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราของประเทศไทย จะมีเศษเหลือทิ้งอย่างมากมาย เช่น ในกระบวนการแปรรูปไม้ยางพาราจะมีเศษเหลือประมาณ 50-55% ซึ่งจากการคำนวณในการใช้ประโยชน์จาไม้ซุงยางพารา เพื่อนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ สามารถใช้ประโยชน์ได้เพียง 20-25% เท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีเศษไม้ยางพาราอย่างมากมายประกอบกับอุตสาหกรรมการก่อ สร้างในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี หากสามารถนำเศษเหลือไม้ยางพาราเหล่านั้นมาทำเป็นวัสดุก่อสร้างได้ก็จะเป็น การเพิ่มมูลค่าได้อย่างมากมาย และยังเป็นการใช้ไม้ยางพาราได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด ดังนั้นในการทำแผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพาราจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพราะ ส่วนใหญ่จะมีการนำไม้ยางพาราไปใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์มากกว่าการนำมาทำเป็น โครงสร้างในการก่อสร้างซึ่งในการนำมาทำเป็นโครงสร้างในการก่อสร้างจะมี มูลค่าที่สูงกว่าการทำเป็นไม้เฟอร์นิเจอร์ การทำแผ่นใยซีเมนต์จึงมีความเหมาะสมในการนำเศษเหลือไม้ยางพาราที่มีอยู่ จำนวนมากมายมาเพิ่มมูลค่า และสามารถใช้ประโยชน์ตอบสนองต่อความต้องการในการก่อสร้างได้อย่างมีคุณภาพ และคุณค่าสูงสุด ซึ่งการทำวิจัยครั้งนี้เพื่อที่จะศึกษาถึงกรรมวิธีการผลิตและพัฒนาคุณภาพ แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสม สำหรับการนำไปใช้งานโครงสร้างของการก่อสร้าง Nowadays, Thailand is regarded as Rubberwood is the essential cash crop of Thailand. Because the wood industry of Thailand will use Rubberwood 80% According to Rubberwood having inexpensive cost compared with other woods which are imported from the overseas. Rubberwood industry of Thailand has however had the abundant waste such as Rubberwood processed process will have the waste approximately 50-55%. To calculate for utilization from Rubberwood lumber used as marking furniture can be utilized only 20-25%. It indicates that there are abundant Rubberwood waste. Furthermore, the construction industry of Thailand has continuously grown for every year. If it enables to utilize such Rubberwood waste for making the construction material, it will increase the value immensely and still uses the Rubberwood the highest utilization. Consequently, making cement fiber board from Rubberwood is the appropriate method. Because Rubberwood is mostly used for making furniture more than utilizing construction structure. As making construction structure used will be higher value than making furniture. Consequently, to make cement fiber board regarded as appropriateness for utilizing abundant Rubberwood waste as added value. It also utilizes for supporting the demand in construction efficiently and highest value.

บรรณานุกรม :
ทรงกลด จารุสมบัติ , Salim Hiziroglu , ธีระ วีณิน , อำไพ เปี่ยมอรุณ , วรกิจ สุนทรบุระ , ปิยะวดี บัวจงกล , วัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์ , Songklod Jarusombuti , Teera Veenin , Ampai Piemarun , Worakit Soontonbura , Piyawadee Bauchongkol , Vallayuth Fueangvivat . (2550). แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ทรงกลด จารุสมบัติ , Salim Hiziroglu , ธีระ วีณิน , อำไพ เปี่ยมอรุณ , วรกิจ สุนทรบุระ , ปิยะวดี บัวจงกล , วัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์ , Songklod Jarusombuti , Teera Veenin , Ampai Piemarun , Worakit Soontonbura , Piyawadee Bauchongkol , Vallayuth Fueangvivat . 2550. "แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ทรงกลด จารุสมบัติ , Salim Hiziroglu , ธีระ วีณิน , อำไพ เปี่ยมอรุณ , วรกิจ สุนทรบุระ , ปิยะวดี บัวจงกล , วัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์ , Songklod Jarusombuti , Teera Veenin , Ampai Piemarun , Worakit Soontonbura , Piyawadee Bauchongkol , Vallayuth Fueangvivat . "แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
ทรงกลด จารุสมบัติ , Salim Hiziroglu , ธีระ วีณิน , อำไพ เปี่ยมอรุณ , วรกิจ สุนทรบุระ , ปิยะวดี บัวจงกล , วัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์ , Songklod Jarusombuti , Teera Veenin , Ampai Piemarun , Worakit Soontonbura , Piyawadee Bauchongkol , Vallayuth Fueangvivat . แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.