ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร
นักวิจัย : โสภิดา ชิดชื่นเชย , นายวัฒนา อาจวิชัย , นายชัยมงคล ตะนะสอน , อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล , อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ , ชลิดา เล็กสมบูรณ์ , เมทินี กลัดมุข , วิเชียร กีรตินิจกาล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1040103000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โสภิดา ชิดชื่นเชย , นายวัฒนา อาจวิชัย , นายชัยมงคล ตะนะสอน , อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล , อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ , ชลิดา เล็กสมบูรณ์ , เมทินี กลัดมุข , วิเชียร กีรตินิจกาล . (2554). การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
โสภิดา ชิดชื่นเชย , นายวัฒนา อาจวิชัย , นายชัยมงคล ตะนะสอน , อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล , อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ , ชลิดา เล็กสมบูรณ์ , เมทินี กลัดมุข , วิเชียร กีรตินิจกาล . 2554. "การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
โสภิดา ชิดชื่นเชย , นายวัฒนา อาจวิชัย , นายชัยมงคล ตะนะสอน , อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล , อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ , ชลิดา เล็กสมบูรณ์ , เมทินี กลัดมุข , วิเชียร กีรตินิจกาล . "การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
โสภิดา ชิดชื่นเชย , นายวัฒนา อาจวิชัย , นายชัยมงคล ตะนะสอน , อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล , อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ , ชลิดา เล็กสมบูรณ์ , เมทินี กลัดมุข , วิเชียร กีรตินิจกาล . การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.