ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยการคัดเลือกร่วมกับเครื่องหมายพันธุกรรม:ปีที่ 2

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยการคัดเลือกร่วมกับเครื่องหมายพันธุกรรม:ปีที่ 2
นักวิจัย : อุทัยรัตน์ ณ นคร , ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ , นายศิราวุธ กลิ่นบุหงา กลิ่นบุหงา , สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ , สุภาวดี พุ่มพวง , ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี , น.ส.เนตรชนก ธรรมเนียมดี ธรรมเนียมดี , น.ส.อัญลักษณ์ วชิรไชยการ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330236000&BudgetYear=2013
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุทัยรัตน์ ณ นคร , ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ , นายศิราวุธ กลิ่นบุหงา กลิ่นบุหงา , สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ , สุภาวดี พุ่มพวง , ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี , น.ส.เนตรชนก ธรรมเนียมดี ธรรมเนียมดี , น.ส.อัญลักษณ์ วชิรไชยการ . (2556). การปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยการคัดเลือกร่วมกับเครื่องหมายพันธุกรรม:ปีที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อุทัยรัตน์ ณ นคร , ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ , นายศิราวุธ กลิ่นบุหงา กลิ่นบุหงา , สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ , สุภาวดี พุ่มพวง , ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี , น.ส.เนตรชนก ธรรมเนียมดี ธรรมเนียมดี , น.ส.อัญลักษณ์ วชิรไชยการ . 2556. "การปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยการคัดเลือกร่วมกับเครื่องหมายพันธุกรรม:ปีที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อุทัยรัตน์ ณ นคร , ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ , นายศิราวุธ กลิ่นบุหงา กลิ่นบุหงา , สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ , สุภาวดี พุ่มพวง , ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี , น.ส.เนตรชนก ธรรมเนียมดี ธรรมเนียมดี , น.ส.อัญลักษณ์ วชิรไชยการ . "การปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยการคัดเลือกร่วมกับเครื่องหมายพันธุกรรม:ปีที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
อุทัยรัตน์ ณ นคร , ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ , นายศิราวุธ กลิ่นบุหงา กลิ่นบุหงา , สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ , สุภาวดี พุ่มพวง , ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี , น.ส.เนตรชนก ธรรมเนียมดี ธรรมเนียมดี , น.ส.อัญลักษณ์ วชิรไชยการ . การปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยการคัดเลือกร่วมกับเครื่องหมายพันธุกรรม:ปีที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.