ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ
นักวิจัย : เชาว์ อินทรประสิทธิ์ , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , รัศมี ศุภศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0930951000&BudgetYear=2004
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เชาว์ อินทรประสิทธิ์ , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , รัศมี ศุภศรี . (2546). การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เชาว์ อินทรประสิทธิ์ , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , รัศมี ศุภศรี . 2546. "การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เชาว์ อินทรประสิทธิ์ , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , รัศมี ศุภศรี . "การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. Print.
เชาว์ อินทรประสิทธิ์ , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , รัศมี ศุภศรี . การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2546.