ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยด้วยข้าวกล้องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (โครงการย่อยการวิจัยเกี่ยวกับข้าวและการวิจัยเกี่ยวกับอุตาสาหกรรมอาหาร)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยด้วยข้าวกล้องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (โครงการย่อยการวิจัยเกี่ยวกับข้าวและการวิจัยเกี่ยวกับอุตาสาหกรรมอาหาร)
นักวิจัย : เย็นใจ ฐิตะฐาน , พยอม อัตกวิบูลย์กุล , สมจิต อ่อนเหม , มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ , มัณฑนา ร่วมรักษ์ , เพลินใจ ตังคณะกุล , ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , บุญมา นิยมวิทย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0430035000&BudgetYear=2003
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เย็นใจ ฐิตะฐาน , พยอม อัตกวิบูลย์กุล , สมจิต อ่อนเหม , มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ , มัณฑนา ร่วมรักษ์ , เพลินใจ ตังคณะกุล , ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , บุญมา นิยมวิทย์ . (2546). การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยด้วยข้าวกล้องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (โครงการย่อยการวิจัยเกี่ยวกับข้าวและการวิจัยเกี่ยวกับอุตาสาหกรรมอาหาร).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เย็นใจ ฐิตะฐาน , พยอม อัตกวิบูลย์กุล , สมจิต อ่อนเหม , มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ , มัณฑนา ร่วมรักษ์ , เพลินใจ ตังคณะกุล , ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , บุญมา นิยมวิทย์ . 2546. "การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยด้วยข้าวกล้องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (โครงการย่อยการวิจัยเกี่ยวกับข้าวและการวิจัยเกี่ยวกับอุตาสาหกรรมอาหาร)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เย็นใจ ฐิตะฐาน , พยอม อัตกวิบูลย์กุล , สมจิต อ่อนเหม , มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ , มัณฑนา ร่วมรักษ์ , เพลินใจ ตังคณะกุล , ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , บุญมา นิยมวิทย์ . "การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยด้วยข้าวกล้องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (โครงการย่อยการวิจัยเกี่ยวกับข้าวและการวิจัยเกี่ยวกับอุตาสาหกรรมอาหาร)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. Print.
เย็นใจ ฐิตะฐาน , พยอม อัตกวิบูลย์กุล , สมจิต อ่อนเหม , มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ , มัณฑนา ร่วมรักษ์ , เพลินใจ ตังคณะกุล , ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , บุญมา นิยมวิทย์ . การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยด้วยข้าวกล้องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (โครงการย่อยการวิจัยเกี่ยวกับข้าวและการวิจัยเกี่ยวกับอุตาสาหกรรมอาหาร). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2546.