ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงขบวนการผลิตชาใบหม่อน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงขบวนการผลิตชาใบหม่อน
นักวิจัย : ช่อลัดดา เที่ยงพุก , เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง , ศิริพงษ์ เทศนา , ธีระ ทองเผือก
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0130013000&BudgetYear=2001
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ช่อลัดดา เที่ยงพุก , เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง , ศิริพงษ์ เทศนา , ธีระ ทองเผือก . (2544). การปรับปรุงขบวนการผลิตชาใบหม่อน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ช่อลัดดา เที่ยงพุก , เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง , ศิริพงษ์ เทศนา , ธีระ ทองเผือก . 2544. "การปรับปรุงขบวนการผลิตชาใบหม่อน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ช่อลัดดา เที่ยงพุก , เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง , ศิริพงษ์ เทศนา , ธีระ ทองเผือก . "การปรับปรุงขบวนการผลิตชาใบหม่อน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544. Print.
ช่อลัดดา เที่ยงพุก , เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง , ศิริพงษ์ เทศนา , ธีระ ทองเผือก . การปรับปรุงขบวนการผลิตชาใบหม่อน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2544.