ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการทับทิมสยามสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการทับทิมสยามสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
นักวิจัย : รพี ดอกไม้เทศ , เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ , จุฬารัตน์ วัฒนะ , สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ , ชัยสิทธิ์ ทองจู , เอมอร อังสุรัตน์ , ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0930079000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รพี ดอกไม้เทศ , เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ , จุฬารัตน์ วัฒนะ , สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ , ชัยสิทธิ์ ทองจู , เอมอร อังสุรัตน์ , ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ . (2553). การประเมินเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการทับทิมสยามสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รพี ดอกไม้เทศ , เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ , จุฬารัตน์ วัฒนะ , สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ , ชัยสิทธิ์ ทองจู , เอมอร อังสุรัตน์ , ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ . 2553. "การประเมินเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการทับทิมสยามสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รพี ดอกไม้เทศ , เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ , จุฬารัตน์ วัฒนะ , สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ , ชัยสิทธิ์ ทองจู , เอมอร อังสุรัตน์ , ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ . "การประเมินเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการทับทิมสยามสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
รพี ดอกไม้เทศ , เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ , จุฬารัตน์ วัฒนะ , สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ , ชัยสิทธิ์ ทองจู , เอมอร อังสุรัตน์ , ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ . การประเมินเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการทับทิมสยามสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.