ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความเสี่ยงของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศไทยและการพัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดปริมาณการปนเปื้อนในกรรมวิธีการผลิต

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความเสี่ยงของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศไทยและการพัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดปริมาณการปนเปื้อนในกรรมวิธีการผลิต
นักวิจัย : วราภา มหากาญจนกุล , จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ , สุดสาย ตรีวานิช , วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ , รวิพิมพ์ ฉวีสุข , ปริศนา สุวรรณาภรณ์ , ดร.นิภา โชคสัจจะวาที , ดร.รุจ วัลยะเสวี , นายทอม รอส
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830852000&BudgetYear=2007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วราภา มหากาญจนกุล , จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ , สุดสาย ตรีวานิช , วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ , รวิพิมพ์ ฉวีสุข , ปริศนา สุวรรณาภรณ์ , ดร.นิภา โชคสัจจะวาที , ดร.รุจ วัลยะเสวี , นายทอม รอส . (2550). การประเมินความเสี่ยงของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศไทยและการพัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดปริมาณการปนเปื้อนในกรรมวิธีการผลิต.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วราภา มหากาญจนกุล , จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ , สุดสาย ตรีวานิช , วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ , รวิพิมพ์ ฉวีสุข , ปริศนา สุวรรณาภรณ์ , ดร.นิภา โชคสัจจะวาที , ดร.รุจ วัลยะเสวี , นายทอม รอส . 2550. "การประเมินความเสี่ยงของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศไทยและการพัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดปริมาณการปนเปื้อนในกรรมวิธีการผลิต".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วราภา มหากาญจนกุล , จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ , สุดสาย ตรีวานิช , วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ , รวิพิมพ์ ฉวีสุข , ปริศนา สุวรรณาภรณ์ , ดร.นิภา โชคสัจจะวาที , ดร.รุจ วัลยะเสวี , นายทอม รอส . "การประเมินความเสี่ยงของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศไทยและการพัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดปริมาณการปนเปื้อนในกรรมวิธีการผลิต."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. Print.
วราภา มหากาญจนกุล , จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ , สุดสาย ตรีวานิช , วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ , รวิพิมพ์ ฉวีสุข , ปริศนา สุวรรณาภรณ์ , ดร.นิภา โชคสัจจะวาที , ดร.รุจ วัลยะเสวี , นายทอม รอส . การประเมินความเสี่ยงของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศไทยและการพัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดปริมาณการปนเปื้อนในกรรมวิธีการผลิต. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2550.