ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการและเชิงสุขภาพของข้าวโพดแฟนซี สีม่วง 111 ใน 2 ระยะการเก็บเกี่ยว

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการและเชิงสุขภาพของข้าวโพดแฟนซี สีม่วง 111 ใน 2 ระยะการเก็บเกี่ยว
นักวิจัย : นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330517000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน . (2555). การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการและเชิงสุขภาพของข้าวโพดแฟนซี สีม่วง 111 ใน 2 ระยะการเก็บเกี่ยว.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน . 2555. "การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการและเชิงสุขภาพของข้าวโพดแฟนซี สีม่วง 111 ใน 2 ระยะการเก็บเกี่ยว".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน . "การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการและเชิงสุขภาพของข้าวโพดแฟนซี สีม่วง 111 ใน 2 ระยะการเก็บเกี่ยว."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน . การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการและเชิงสุขภาพของข้าวโพดแฟนซี สีม่วง 111 ใน 2 ระยะการเก็บเกี่ยว. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.